0

ZBIÓR PRZYDATNEJ WIEDZY


DOKUMENTACJARansomware celuje w małe i średnie przedsiębiorstwa, ze względu na ich słabsze systemy ochrony i większej skłonności do zapłaty okupu.


Badania Bitdefender potwierdzają jej przewidywania na rok 2017: Sprawcy atakują teraz małe i średnie przedsiębiorstwa, aby wymuszać od nich wyższe opłaty. (Autor: Razvan Muresan)Czytaj Więcej (ENG)
Wszystko co wiemy o GoldenEye

27 stycznia doniesiono o szybkim rozprzestrzenianiu się ataku ransomware od Ukrainy. Szybkość z jaką sieci infrastrukturalne zostały zablokowone, wskazywała na aplikację ransomware, z pomocą ogromnego składnika. W ciągu niespełna trzech godzin zakażone zostały banki, bankomaty, transport publiczny i lotnisko, a także dostawca usług Kyivenergo. Następnie rozprzestrzeniła się poza terytorium Ukraine. Ponieważ wiele kluczowych sieci infrastrukturalnych zgłosiło znaczne zaciemnienia, Bitdefender rozpoczął wewnętrzne dochodzenie w sprawie izolowanych próbek złośliwego oprogramowania, w celu śledzenia pochodzenia ataku i lepszego zrozumienia tego, na co jest skierowany. Następujący raport opiera się na naszej wewnętrznej telemetrii i odzwierciedla to, co znamy w chwili pisania.Inexsmar: niezwykła kampania DarkHotel


Zagrożenia DarkHotel działają już od dekady, atakując tysiące przedsiębiorstw na całym świecie poprzez hotelową infrastrukturę wi-fi. Ten dokument zawiera próbkę konkretnego ataku DarkHotel, znanego jako Inexsmar. W przeciwieństwie do innych znanych kampanii DarkHotel, izolowana próbka wykorzystuje nowy mechanizm dostarczania danych, a nie techniki wykorzystywania typu zero-day. Nowa kampania łączy inżynierię społeczną ze stosunkowo złożonym trojanem, aby zainfekować wybraną pulę ofiar.

Czytaj Więcej (ENG)


Ransomware targets SMBs due to weaker protection and greater willingness to pay up


Attackers are now targeting small and medium businesses to extort higher fees, a Bitdefender survey shows, meeting the company’s predictions for 2017. (Author: Razvan Muresan)

Czytaj Więcej (ENG)


Wewnątrz Netrepser – Ukierunkowany atak - Java Script


W maju 2016 zespół do reagowania w sprawie zagrożeń - Bitdefender odizolował kilka próbek złośliwego opgrogramowania , rozważając niestandarowy algorytm pakowania plików. Głębsze spojrzenie na globalną telemetrię ujawniło, że ten rodzaj złośliwego oprogramowania działa na ograniczoną liczbę hostów należących do kilku adresów IP oznaczonych jako “wrażliwe cele”. Jego niezwykła budowa, mogłaby łatwo sprawić, że przypomina zwykłe zagrożenie, które organizacje blokują codziennie; Jednak informacje telemetryczne dostarczone przez naszą korelację z wydarzeniami wskazują, że większość jej ofiar to agencje rządowe.


Czytaj Więcej (ENG)


Zapewnienie silnego zabezpieczenia w zbieżnym środowisku centrum danych


W technologii przetwarzania danych pojawia się nowy trend, który może znacznie zmienić sposób zarządzania i utrzymania infrastruktury informatycznej przez przedsiębiorstwa. Nazywa się hiperzbieżnośćią i nabiera tempa, jako że firmy poszukują sposobów na utrzymywanie bardziej sprawnych i wydajnych środowisk technologicznych..

Czytaj Więcej (ENG)

Emocjonalna strona wirtualizacji: jak zaufanie wpływa na zastosowanie chmury i decyzje dotyczące bezpieczeństwa


(Badanie amerykańskich, brytyjskich i niemieckich decydentów IT)

Czytaj Więcej (ENG)
Wirtualizacja sprawia, że główni specjaliści ds. informatyki będą odgrywali kluczową rolę


W październiku 2016 roku Bitdefender przeprowadził badanie na 250 decydentach IT w Stanach Zjednoczonych, w firmach mających ponad 1000 komputerów. Badanie pokazuje, że pozycja decydentów IT w hierarchii firm się podniesie, ponieważ prezesi i członkowie zarządu zmagają się z rosnącym wewnętrznym i zewnętrznym ryzykiem związanym z bezpieczeństwem, które może nadszarpnąć zaufanie klientów i prognozy firmy. Mimo to, nie każde kierownictwo firmy uwzględnia decydentów IT w procesach decyzyjnych firmy. To badanie, przeprowadzone przez iSense Solutions, pokazują jak decydenci IT widzą swoją rolę w organizacji i jak muszą spełniać oczekiwania udziałowców. W jaki sposób wirtualizacja zmieniła sposób zabezpieczeń? Ile ataków można zatrzymać przy obecnych zasobach? Czy zapłaciliby, aby uniknąć publicznego wstydu?

Czytaj Więcej (ENG)Security Awareness in the Age of Internet of Things (A 2016 Bitdefender Study)


This paper looks to shed light on home users’ perception of smart technologies, to showcase how consumer IoT is embraced and understood by Internet users around the United States and Europe. Without a doubt, people are excited by the novelty of connected objects, but how well do they manage security and privacy? Are they succeeding or failing as the administrator of Things in their homes?

Czytaj Więcej (ENG)


Copyright 2015 © marken.com.pl

Wymagania technicze: przeglądarka z obsługą html5, css3 z włączonym javascript.