Odciąż swoja bazę danych

Przejdź na Bitdefendera!

 • Łatwiejsze wdrażanie i zarządzanie we wszystkich środowiskach
 • Lepsze wykorzystanie infrastruktury
 • Wysoka wydajność aplikacji
 • Niezrównane bezpieczeństwo

Nie musisz już wybierać miedzy bezpieczeństwem a wydajnością

Zadbaj o zasoby swoich centrów danych, popraw stan swojego bezpieczeństwa

 • O 20,6% większa gęstość wirtualizacji *
 • Wykrywaj zagrożenia, w tym ataki typu zero-day, ransomware, ataki fileless, dzięki sprawdzonym modelom uczenia maszynowego, technologii sandbox i technologiom wykrywania behawioralnego
 • Zwiększ wydajność i wykorzystanie infrastruktury centrum danych dzięki ultralekkim zabezpieczeniom

*W porównaniu z Trend Micro Deep Security

(Źródło: Bitdefender White Paper - The Impact of Virtualization Security on Your VDI Environment)

"Nasze coroczne testy wykazały, że dzięki rozwiązaniu Bitdefender Endpoint Security nie musimy już poświęcać szybkości systemu na rzecz skutecznej ochrony." 

- Guide Habich, CEO AV-TEST GmbH

Bitdefender Next-Gen Security Test Session
Bitdefender Next-Gen Security Dashboard

Uproszczone, Elastyczne Zarządzanie

 • integrowana konsola zarządzania - zarządzanie zabezpieczeniami na urządzeniach fizycznych, wirtualnych i mobilnych
 • Intuicyjny interfejs użytkownika do wdrażania lokalnego, hybrydowego i w chmurze
 • Łatwe wdrażanie i zarządzanie, bez potrzeby stosowania dodatkowych komponentów oprogramowania lub licencji
 • Niezakłócone wdrażanie; bez potrzeby ponownego uruchamiania hostów podczas wdrażania

"Wybraliśmy Bitdefender ze względu na łatwość wdrażania. Dzięki Bitdefender mogliśmy zrezygnować nie tylko z ponownego uruchamiania maszyn wirtualnych, ale również z ponownego uruchamiania hostów. Pozwoliło nam to wdrożyć rozwiązanie bez zakłócania środowiska pracy naszych klientów."

- Mentor Graphics

Zwiększ bezpieczeństwo i wydajność centrum danych, obniżając jednocześnie koszty eksploatacji

 • Obniż koszty infrastruktury, zwiększając gęstość wirtualizacji o 20,6%
 • Popraw efektywność operacyjną dzięki scentralizowanemu zarządzaniu

Bądź innowacyjny w walce z zagrożeniami

 • patentowane technologie uczenia maszynowego - ponad 75 000 odrębnych modeli, z których każdy jest szkolony na trylionach próbek w celu wykrywania określonych zagrożeń
 • Największa na świecie infrastruktura dostarczania bezpieczeństwa – Globalna sieć 500 milionów komputerów, które codziennie przetwarzają 11 miliardów zapytań bezpieczeństwa
 • Bitdefender przewiduje, wykrywa i zwalcza zagrożenia w czasie rzeczywistym, w dowolnym miejscu na świecie

Dla nas kluczem do przejścia testu jest wydajność produktu w naszym zwirtualizowanym środowisku. Decydujące jest to, jak rozwiązanie wpływa na produktywność użytkowników oraz szybkość reagowania profesjonalnego zespołu. Na naszą decyzję o wyborze GravityZone wpłynęło również łatwe i szybkie wdrażanie oraz to, że nie wpływa on na pracę użytkowników końcowych, – Kierownik ds. IT, Gmina w Zachodniej Danii

Nie masz nic do stracenia?

GravityZone wzbudza zaufanie władz miasta

“Nie odnotowaliśmy żadnych infekcji, ani żadnych naruszeń. Wszelkie wirusy zostały natychmiast pokonane. Nie dotknęły nas żadne ze światowych ataków ransomware czy phishing dokumentów Google. " Starszy Analityk ds. Bezpieczeństwa" Starszy Analityk ds. Bezpieczeństwa

Korporacja finansów publicznych Kansas skutecznie chroni się przed ransomware

“Bitdefender oferuje silną ochronę dzięki całościowym rozwiązaniom uczenia maszynowego. To inteligentna, zwinna i adaptacyjna technologia. Żadna inna firma nie równa się z Bitdefender." Jeff Kater, Dyrektor ds. IT i Architektury systemów, Organy Rozwoju Finansowego Kansas

Sprzedawca pojazdów stawia na walkę z zagrożeniami cybernetycznymi

“Bitdefender bije na głowę inne rozwiązania ochrony punktów końcowych." Szef Bezpieczeństwa Informacji i Zarządzania Ryzykiem

Bądź innowacyjny

Bitdefender continues to invest in artificial intelligence and machine learning

 • Patentowane technologie uczenia maszynowego - ponad 75 000 odrębnych modeli, 
  z których każdy jest szkolony na trylionach próbek w celu wykrywania określonych zagrożeń
 • Największa na świecie infrastruktura dostarczania bezpieczeństwa –
  oGlobalna sieć 500 milionów komputerów, które codziennie przetwarzają 11 miliardów zapytań bezpieczeństwa
 • Bitdefender przewiduje, wykrywa i zwalcza zagrożenia w czasie rzeczywistym,
  w dowolnym miejscu na świecie
Innowacje produktowe i badania nad zagrożeniami koncentrują się w Dolinie Krzemowej i Unii Europejskiej