0

Import maszyny wirtualnej Bitdefender GravityZone w Citrix XenCenter


Plik Bitdefender GravityZone XVA Może być też pobrany z następujących linków: XVA i MD5.

Możesz zaimportować plik GravityZone XVA korzystając z kreatora importu XenCenter .

Importowanie maszyny maszyny wirtualnej z plik XVA lub ova.xml obejmuje te same kroki co tworzenie i udostępnianie nowej maszyny wirtualnej przy użyciu kreatora nowej maszyny wirtualnej, na przykład wyznaczanie serwera domowego oraz konfigurowanie pamięci masowej i sieciowych dla nowej maszyny wirtualnej.


Otwórz kreatora importu Import  poprzez następujące kroki:

1.  W menu File  wybierz Import.


 

2. Na pierwszej stronie kreatora, zlokalizuj plik XVA, który chcesz zaimportować, a następnie kliknij przycisk NEXT.


  

3. Alternatywnie wpisz adres URL (http | https | plik | ftp) w polu  Filename . 

4. Po kliknięciu Next, okno dialogowe Download Package  otwiera się i musisz określić folder na komputerze XenCenter, w którym kopiuje się pliki.

5. Na stronie Home Server, wybierz gdzie ma się znaleźć maszyna wirtualna:

Aby umieścić importowaną maszyną w puli bez przypisywania jej do serwera domowego, wybierz z listy docelową pulę, a następnie kliknij przycisk Next.


 

6.Na stronie Storage wybierz repozytorium magazynu (SR), w którym zostaną umieszczone importowane dyski wirtualne, a następnie kliknij przycisk NEXT, aby kontynuować.

7. Na stronie  Networking, zamapuj wirtualnej interfejsy sieciowe w Maszynie Wirtualnej, które importuje do puli docelowej. Adres sieciowy i MAC wyświetlany na liście na tej stronie jest przechowywany jako część definicji oryginalnej (wyeksportowanej) VM w pliku eksportu. Aby mapować przychodzące interfejsy sieci wirtualnej do sieci docelowej, wybierz sieć z listy w kolumnie TARGET.

 

8. Kliknij Next aby kontynuować.

9. Na ostatniej stronie Kreatora importu przejrzyj wybrane opcje konfiguracji. Aby importowana maszyna wirtualna została uruchomiona po zakończeniu procesu importowania i udostępnieniu nowej maszyny wirtualnej, zaznacz pole wyboru Uruchom VM po zaimportowaniu.

10. Kliknij przycisk FINISH, aby rozpocząć importowanie wybranego pliku i zamknij kreator. Postęp importowania jest wyświetlany na pasku stanu u dołu okna XenCenter, a także na karcie Logi.

  
Proces importowania może zająć trochę czasu, w zależności od rozmiaru wirtualnych dysków importowanych VM, 
dostępnej przepustowości sieci i prędkości interfejsu dysku hosta XenCenter. Gdy dostępna jest nowo importowana maszyna, jest ona wyświetlana w okienku zasobów(Resources).

 

Copyright 2015 © marken.com.pl

Wymagania technicze: przeglądarka z obsługą html5, css3 z włączonym javascript.