0

Import maszyny wirtualnej Bitdefender GravityZone w VMM

(System Center 2012 - Virtual Machine Manager).


Plik Bitdefender GravityZone VHD może być pobrany ze stron  Bitdefendera: VHD i MD5.

Aby zaimportować plik BitDefender GravityZone VHD do menedżera Hyper-V, musisz:


1. Otwórz System Center 2012 - Virtual Machine Manager.

2. Wybierz zakładkę  Library 

3. Dodaj lokacje do udostępniania (Library Share).


 

4. Wybierz lokalizacje gdzie plik VHD Bitdefender GravityZone był wcześniej skopiowany

 

5. Wybierz  zakładkę maszyny wirtualne (VMs) i Usługi (Service), z Virtual Machine Manager.

6. Kliknij Create Virtual Machine.

  7. 
W następnym oknie wybierz źródło maszyny wirtualnej: GravityZoneVA.vhd i kliknij przycisk NEXT

  

8. Wybierz istniejącą maszynę wirtualną.


 

9. Wybierz nazwę dla maszyny wirtualnej.


  
10. Skonfiguruj ustawienie dla maszyny wirtualnej, jak wspomniano w rozdziale Wymagania systemowe z podręcznika GravityZone Administrator's Guide.

     

11. Wybierz lokalizacje docelową.


 

12. Wybierz cel Hyper-V Host.


 

13. Przejrzy ustawienie maszyny wirtualnej:


 

14. Utworzone zostanie zadanie.


 

15. Połącz się do maszyny wirtualnej i rozpocznij konfiguracje.


 

 

Copyright 2015 © marken.com.pl

Wymagania technicze: przeglądarka z obsługą html5, css3 z włączonym javascript.