Dom i mała firma:
– Family Pack
– Total Security
– Internet Security
pomoc@bitdefender.pl
tel. +48 58 667 49 49 wew. 119

Co zrobić po napotkaniu problemów z aktualizacją Bitdefender 2015?

Problemy z aktualizacją najczęściej występują podczas problemów z połączeniem internetowym (połączenie zostało tymczasowo zerwane, używamy proxy, inny firewall blokuje aktualizację Bitdefender itp.)

Problemy z aktualizacją najczęściej występują podczas problemów z połączeniem internetowym (połączenie zostało tymczasowo zerwane, używamy proxy, inny firewall blokuje aktualizację Bitdefender itp.)

 

 

Jak rozwiązać problem błędów aktualizacji Bitdefender:

A. Upewnij się, że Bitdefender jest prawidłowo skonfigurowany

1. Otwórz Bitdefender i kliknij na ikonie Ustawienia w górnej części okna 

2. Kliknij na Ustawienia Ogólne i przejdź do zakładki Aktualizacja

3. Upewnij się, że konfiguracja ustawień jest prawidłowa (lokalizacja aktualizacji to ta wyświetlana na poniższym obrazku)

4. Jeżeli ustawienia są prawidłowe, proszę przejść do modułu Zapory Sieciowej Bitdefender (otwieramy produkt > Ochrona Zapora Sieciowa > zakładka Adaptery). Tutaj musimy upewnić się, aby ustawić Zaporę Sieciową Bitdefender w następujący sposób:

        Network Type = Home/Office

        Stealth Mode = Off

        Generic = On

UWAGA: Bitdefender Antivirus Plus nie zawiera modułu Zapory Sieciowej

B. Jeżeli używasz innego oprogramowania Firewall, zalecamy jego wyłączenie lub deinstalację (to również odnosi się do Zapory Sieciowej Windows)

Jeżeli sytuacja nadal będzie występowała pomimo zastosowania się do powyższych wskazówek, proszę skontaktować się z naszym działem wsparcia technicznego, przesyłając zgłoszenie przy pomocy następującego formularza:

https://bitdefender.pl/pomoc1/formularz-zgloszeniowy i przesyłając nam następujące logi :https://www.bitdefender.com/support/-1168.html

Potrzebny będzie również dokładny komunikat otrzymany wraz z błędem: otwórz Bitdefender < kliknij na przycisku Ustawienia   >Zdarzenia > wybierz wydarzenia Aktualizacja. Tutaj kliknij na zdarzeniu błędu aktualizacji, a w dolnej części okna pojawi się komunikat błędu (tak jak na poniższym obrazku)