CZYSZCZENIE DYSKU

Czym jest moduł CZYSZCZENIA DYSKU?

Moduł czyszczenia dysku służy do zwalniania większej ilości miejsca na dysku twardym komputera z systemem Windows. Zajmuje się on analizą plików przechowywanych na konkretnych partycjach pod kątem ich rozmiaru, a następnie daje użytkownikowi możliwość wyboru, które z nich mają zostać bezpowrotnie usunięte. Jego zadaniem jest wykrycie plików, które zajmują najwięcej miejsca na dysku, pogrupowanie ich według przedziałów rozmiaru i późniejsze ich usunięcie według woli użytkownika.

Uwaga:
Nie ma możliwości przywrócenia usuniętych w ten sposób plików. Użytkownik usuwa je na własną odpowiedzialność!

W jakich wersjach występuje moduł Czyszczenia Dysku?

Moduł Czyszczenia Dysku występuje w wersji Total Security i Family Pack tylko na systemie Windows.

Jak korzystać z modułu Czyszczenia Dysku?

Aby uruchomić moduł Czyszczenia Dysku należy otworzyć okno programu Bitdefender i przejść do zakładki Narzędzia, a następnie wybrać WYCZYŚĆ MOJE URZĄDZENIE.

Drugim krokiem jest wybór partycji, która ma zostać przeanalizowana pod kątem plików zajmujących dużo miejsca na dysku, a następnie kliknięcie na PRZEANALIZUJ DYSK.

Po wykonanej analizie, aplikacja wyświetli pogrupowane pliki według rozmiarów. Użytkownik może wybrać, które z nich mają zostać bezpowrotnie usunięte.

Po zaznaczeniu pola wyboru obok odpowiednich plików, a następnie potwierdzeniu go przyciskiem wyświetli się kolejna strona, w której użytkownik zostanie poinformowany o braku możliwości przywrócenia tych plików. Aby wykonać akcję należy po raz drugi dokonać potwierdzenia klikając przycisk Usuń.

Na koniec aplikacja wyświetli potwierdzenie dokonanej akcji czyszczenia, którą można sfinalizować klikając przycisk ZAKOŃCZ.