0

Bitdefender BTCWare

Bitdefender BTCWare

Darmowe narzędzie do rozszyfrowania BTCWare
Jak posługiwać się narzędziem do deszyfrowania:

- Pobierz narzędzie do szyfrowania BTCWare z repozytorium

- Uruchom pobraną aplikację, kiedy pojawi się monit User Account Control

- Zaakceptuj  warunki umowy licencyjnej (upewnij się, że został wykonany backup)

- Wskaż folder zawierający zaszyfrowane pliki. Jeśli są one rozproszone po całym dysku, zaznacz opcję „skanuj cały system”


Narzędzie do szyfrowania nie będzie działać w następujących przypadkach:

- Nie można znaleźć noty dotyczącej ransomware'u

- Nie można znaleźć zaszyfrowanych plików

- Nie jest w stanie przejść przez proces rozszyfrowania pięciu losowych plików znajdujących się w folderze.


Informacje o narzędziu: W tym przypadku pliki użytkowników szyfrowane są trzema różnymi kodami (AES192, RC4 i AES256), a wszystkie klucze są zaszyfrowane w nocie okupu w pliku User ID. Pole User Id to klucz szyfrowania w formacie Base64

Przykłady zaszyfrowanego  user-IDs  przy wykorzystaniu różnych  wersji malwaru:


[.cryptobyte] – [SSLL-A332m8UneXS4oom962a4dTTzo-2017-07-31]

[.onyon] – [DN-19701465958ig2oO1PxH3f32A971dTHXLM7NB0KIjRKV854E197013966619947408188ig2o76E55C60-2017-07-31]

[.cryptowin] – [ADM-gZ5Lw14Im6qGM9tcv8kfA4sR5-2017-07-31]

[.theva] -[OBAMA-7P5Yc37RuTFyxwtBVuvIq69SyFj7c728e1TQ3QY1ipWA1gQg4cmu83bGTsX6YwoUqYAGh1i7P92EQ38bMe2008-2017-07-31]

[.master]–[3-76F93D951D611E203B45894ED48856B2532691C756DF21276E554528B664B5176E55C60-2017-07-31]


Generowanie logów:

Podczas deszyfrowania logi są generowane i zapisywane w folderze %temp%. Dla operacji istotny jest plik BitdefenderLog.txt, Jeśli użytkownik będzie miał problemy z urządzeniem firma prosi o kontakt i udostępnienie logu dziennika

Copyright 2015 © marken.com.pl

Wymagania technicze: przeglądarka z obsługą html5, css3 z włączonym javascript.