Dostępność warstw ochrony w GravityZone

Ten artykuł zawiera listę warstw ochronnych dostępnych w GravityZone dla wspieranych systemów operacyjnych. Wszystkie funkcje poniżej są dostępne dla obu rozwiązań GravityZone Cloud i on-premise, o ile nie podano inaczej.

Dla dostępności warstw ochrony GravityZone w różnych pakietach komercyjnych (Business Security, Advanced Business Security itp.) zajrzyj do porównania.

Ochrona Agenta dla Desktopowych, oraz Serwerowych Systemów Operacyjnych

GravityZone zapewnia ochronę dla systemów Windows, Linux, oraz macOS przez agentów bezpieczeństwa Bitdefendera następująco:

1. Bitdefender Endpoint Security Tools działający na:
a) Nowoczesnych systemach operacyjnych Windows zaczynając od Windows 7 i Windows Server 2008 R2. Ta kategoria zawiera również odpowiedni tablet, wersje embedded, oraz wersje serwerowe.
Linux (różne dystrybucje).
2. Bitdefender Endpoint Security Tools dla Windows Legacy działający na starszych systemach operacyjnych Windows. Ta kategoria zawiera rodziny systemów operacyjnych Windows XP i Windows Vista, oraz odpowiednie wersje embedded, oraz serwerowe.
3. Endpoint Security for Mac działający na macOS zaczynając od OS X Mavericks (10.9.5).

Po pełną listę wspieranych systemów operacyjnych zajrzyj do Przewodnika Instalacji GravityZone dostępnego z twoim rozwiązaniem.

Warstwa

Windows

Linux

macOS

Stacje robocze

Serwery

Serwery

Stacje robocze

Nowe

Legacy

Nowe

Legacy

Ochrona

Antymalware

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Skanowanie Lokalne

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Skanowanie Centralne

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

Skanowanie Hybrydowe

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

Zaawansowana Kontrola Zagrożeń

Tak

Tak

Tak

Tak*

Nie

Nie

HyperDetect

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Zaawansowany Anty-Exploit

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Zapora Sieciowa

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Kontrola Zawartości

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Kontrola Urządzenia

Tak

Nie

Tak

Nie

Nie

Tak

Kontrola Aplikacjie (Dodawanie do białej listy) (Tylko Lokalnie)

Tak

Nie

Tak

Nie

Nie

Nie

Pełne Szyfrowanie Dysku

Tak

Nie

Tak

Nie

Nie

Tak

Zarządzanie Aktualizacjami

Tak

Nie

Tak

Nie

Nie

Nie

Serwer Skanowania Aktualizacji

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Endpoint Detection & Response (EDR) (Tylko Chmura)

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Tak

Endpoint Risk Management (ERM) (Tylko Chmura)

Tak

Nie

Tak

Nie

Nie

Nie

Ochrona Exchange

Nie

Nie

Tak

Tak**

Nie

Nie

Sandbox Analyzer

Tak

Nie

Tak

Nie

Nie

Nie

Automatyczne Przesyłanie

Tak

Nie

Tak

Nie

Nie

Nie

Ręczne Przesyłanie

Tak

Nie

Tak

Nie

Nie

Nie

Ochrona przed naruszeniem integralności

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

Tak

Działanie

Super Użytkownik

Tak

Nie

Tak

Nie

Nie

Nie

Rola Relay

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Graficzny Intefejs Użytkownika (GUI)

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

Tak

Interfejs linii komend (CLI)

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Hasło Deinstalacji

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

*Zaawansowana Kontrola Zagrożeń jest dostępna dla wszystkich wspieranych serwerowych systemów operacyjnych Windows za wyjątkiem Windows Server 2003.

**Tylko Windows Server 2008, oraz Windows Small Business Server (SBS) 2008 wspierają Ochronę Exchange.

Ochrona Agenta dla mobilnych Systemów Operacyjnych

Agent bezpieczeństwa GravityZone for Mobile instaluje się na urządzeniach iOS, oraz Android.

Warstwa

Opis

Security for Mobile (Tylko Lokalnie)

Ujednolica całe przedsiębiorstwa dzięki zarządzaniu i kontroli zgodności urządzeń z systemem iOS i Android, zapewniając niezawodne oprogramowanie, oraz dystrybucję aktualizacji za pośrednictwem platform Apple lub Android.

Ochrona Bezagentowa

Warstwa

Opis

Antymalware / Skanowanie Centralne

Serwer Bezpieczeństwa Bitdefendera wykonuje skanowanie plików. Sygnatura nie jest przechowywana na punktach końcowych.

Obserwacja pamięci Hiperwizora (HVI)
(Tylko Lokalnie)

Operuje z poziomu hiperwizora, ochrania maszyny wirtualne z Windows, oraz Linux.

Security for Storage

Chroni pliki na urządzeniach Network Attached Storage (NAS) za pomocą Internet Content Adaptation Protocol (ICAP).

Analiza Bezpieczeństwa Ruchu Sieciowego (NTSA) (Tylko Lokalnie)

Analizuje ruch strumieni IPFIX niezależnie od systemów operacyjnych działających na punktach końcowych.

Źródło: https://www.bitdefender.com/support/gravityzone-protection-layers-availability-2399.html