Dzień „Stop cyberprzemocy” – Jak ochrona rodzicielska Bitdefendera może pomóc rodzicom w wychowaniu swoich dzieci do prawidłowego korzystania z Internetu

Największym wyzwaniem, przed jakim stoją współcześnie rodzice, jest odnalezienie równowagi między daniem dzieciom dostatecznej wolności w odkrywaniu, uczeniu się i cieszeniu się technologią, a ochroną przed niebezpieczeństwami, z którymi same sobie nie poradzą. Spośród 20 tysięcy rodziców, którzy wzięli udział w ogólnoświatowym badaniu dotyczącym platform internetowych wysokiego ryzyka, 65% wskazało cybernękanie w mediach społecznościowych jako ich największą obawę. Inne popularne zagrożenia obejmują komunikację tekstową — wskazana przez 38% respondentów, oraz czatroomy — 34% wskazań.

W ogólnym ujęciu można stwierdzić, że rodzice stają się bardziej świadomi cybernękania i jego negatywnego wpływu na dzieci oraz poszukują rozwiązań, które pozwolą im ochronić dzieci. Użytecznym narzędziem jest oprogramowanie do sprawowania kontroli rodzicielskiej. Po zainstalowaniu na urządzeniach, z których korzystają dzieci, daje ono rodzicom wgląd w to, co dzieje się w cyfrowym życiu ich dzieci i pozwala działać w odpowiednim czasie.

Przykładem jest funkcja kontroli rodzicielskiej Bitdefender Parental Control, dostępnej z poziomu kilku naszych produktów bezpieczeństwa komputerowego (Internet Security, Total Security, Family Pack oraz Bitdefender BOX). Została ona opracowana z myślą o ochronie dzieci.

Pozwala ona rodzicom:

  • Wykrywać osoby nękające w sieci oraz próby nawiązania kontaktu z dzieckiem. Jest to przypadek wyjątkowej i przełomowej aplikacji — Bitdefender Parental Control Premium. Wykorzystując funkcjonalność kontroli rodzicielskiej oprogramowanie informuje rodziców o przypadkach wykrycia w trakcie komunikacji kanałami internetowymi ataku werbalnego, języka agresji, żądania udostępnienia niestosownych zdjęć, oczekiwania spotkań poza domem lub udzielenia prywatnych informacji, na przykład: haseł i numerów kart.
  • Uniemożliwić dzieciom dostęp do niewłaściwych treści, aplikacji i gier na ich urządzeniach.
  • Zminimalizować ryzyko powiązane z samotnymi podróżami dzieci poprzez wykorzystanie modułów śledzenia, wirtualnych stref dozwolonych i bezpiecznego meldowania.
  • Zarządzać czasem spędzanym przed ekranem urządzenia poprzez umożliwienie rodzicom podejmowania decyzji odnośnie do terminu i ilości czasu, przez jaki dzieci mogą korzystać z określonego urządzenia.
  • Zezwalać zaufanym kontaktom na telefonowanie do dzieci i blokować połączenia przychodzące z numerów zastrzeżonych.

Poza tym wszystkim, produkty Bitdefender obsługujące funkcjonalność kontroli rodzicielskiej można zsynchronizować z osobistym asystentem. Rodzice mogą zadawać asystentom Google Home lub Amazon Alexa pytania o aktywność internetową ich dzieci — na przykład: „Ile czasu moje dziecko spędziło korzystając z tych urządzeń?” lub „Ile czasu moje dziecko spędziło dziś na Facebooku?” lub „Gdzie jest moje dziecko?” — i otrzymywać odpowiedzi.

Technologia jest fascynująca i może być wykorzystywana do zmiany Internetu na lepsze, czego dowodzi obchodzony co rok dzień przeciwdziałania cybernękaniu. Z tego punktu widzenia kontrola rodzicielska Bitdefender nie sprowadza się do samej kontroli; jej sednem jest zabezpieczenie nowych pokoleń dzieci, które są obeznane z technologią i inteligentne, ale nadal potrzebują ukierunkowania przez rodziców i ich zaangażowania, aby zadbać o swoje bezpieczeństwo.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments