Dom i mała firma:
– Family Pack
– Total Security
– Internet Security
pomoc@bitdefender.pl

Email Security wstępne informacje o wydaniu

Data wydania: 29.10.2019

Email Security zawiera następujące funkcje:

Silnik Polityki – jest gotowym systemem do kontrolowania dostarczania wiadomości e-mail i filtrowania wiadomości za pomocą wszechstronnego narzędzia do tworzenia reguł.

Reguły Połączenia – monitorują próby połączenia do i z skrzynek mailowych.

Uwierzytelnianie Email – wspiera SPF, DKIM i DMARC.

Synchronizacja Użytkownika – zarządza użytkownikami i grupami Active Directory.

Synchronizacja Skrzynek Mailowych – synchronizuje Microsoft Azure Active Directory.

Technologie antyspamowe – wykrywają spam i wyrafinowane, ukierunkowane ataki typy phishing.

Antymalware – wykorzystuje zawartość bezpieczeństwa i zachowanie do wykrywania złośliwego oprogramowania.

Kwarantanna – stosuje zasady obowiązujące w całej firmie.

Listy Bezpiecznych i Odmów – konfigurują listy indywidualne i ogólnofirmowe.

– Wykonawcza lista śledzenia wykrywa prawdziwe nazwy użytkowników w polach nagłówka i adresu koperty, aby chronić się przed atakami podszywania się.

Raporty i wykresy – zapewniają szczegółową widoczność przepływu poczty, uruchamiane reguły i podejmowane działania.

Oświadczenie – dodaje oświadczenie tekstowe HTML do wychodzących wiadomości e-mail.

Zaplanowane raporty – łączą raporty z harmonogramami i wysyłają powiadomienia do odbiorców.