JAK DODAĆ FIRMĘ W GRAVITYZONE

Jak dodać Firmę w GravityZone

Aby dodać Firmę w swojej konsoli Partnerskiej, przejedź do zakładki Firmy po lewej stronie, a następnie kliknij przycisk Dodaj na górze tabeli.

Wypełnij wymagane pola (z gwiazdką) danymi firmy, którą chcesz wprowadzić do swojej konsoli.

Uwaga!

Pole Nazwa firmy nie może się pokrywać z już istniejącą firmą o tej samej nazwie!

Następnie zdecyduj o ustawieniach bezpieczeństwa logowania. Możesz zwiększyć bezpieczeństwo logowania za pomocą uwierzytelnienia dwuskładnikowego, wygasania hasła i konieczności utworzenia nowego po 90 dniach, oraz blokowania konta po pięciu nieudanych próbach logowania.

Pole Licencja jest najważniejszym miejscem dla Firmy. W tym miejscu musisz zdecydować, czy dodawana Firma jest Klientem, czy Partnerem, który również będzie miał możliwość dodawania swoich klientów do własnej konsoli zarządzającej.

Jeśli potrzebujesz mieć możliwość instalacji i konfigurowania ustawień bezpieczeństwa dla tej Firmy, koniecznie zaznacz pole wyboru obok pozycji Pozwól partnerom na zarządzanie bezpieczeństwem tej firmy.

W tym miejscu musisz też wybrać rodzaj licencji, czy klient ma otrzymać wersję próbną lub jeśli chcesz wprowadzić klucz licencyjny, zmień Wersja próbna na Licencja. Wprowadź klucz licencyjny w odpowiednim polu. Pole Dodatkowy klucz przeznaczone jest na licencję zakupionych dodatków rozszerzających podstawową licencję.

Ostatnią pozycją jest Dodaj nowe konto. Zaznacz pole wyboru, aby rozszerzyć. W tym miejscu tworzymy własną konsolę (konto) dla Firmy Klienta/Partnera, którego dodajemy do swojej konsoli zarządzającej.

Uwaga!

Jeśli dodasz Firmę bez zaznaczania opcji Dodaj nowe konto, nie utworzysz Klientowi/Partnerowi jego własnej konsoli. W tym wypadku będziesz odpowiedzialny za zarządzanie bezpieczeństwem tej Firmy ze swojej własnej konsoli zarządzającej.

Jeżeli chcesz utworzyć klientowi jego własną konsolę zarządzającą koniecznie zaznacz opcję Dodaj nowe konto i wypełnij pola jego danymi.

Na koniec potwierdź przyciskiem Zapisz. Nowo dodana Firma pojawi się na liście w konsoli w zakładce Firmy (po lewej stronie).