Najbardziej zaawansowana aplikacja do ochrony cybernetycznej dla Androida - Bitdefender Mobile Security & Antivirus

Pobierz

FAQ – Produkty dla firmy

Jak migrować z Bitdefender Security dla Labtech do integracji ConnectWise Automate

Awatar

Krzysztof B.

12 września 2019

Obok istniejącego pluginu Security for Labtech, Bitdefender uruchomił w drugim kwartale 2018 r. nową integrację pomiędzy rozwiązaniem GravityZone Cloud dla MSP, oraz ConnectWise Automate (dawne rozwiązanie RMM firmy Labtech). Ta nowa integracja ma miejsce w kontekście przejścia z poprzedniego rozwiązania Labtech na ConnectWise Automate.

Wymagania dla instalacji pluginu Bitdefender w ConnectWise Automate

– ConnectWise Automate v12.
Miesięczna subskrypcja konta MSP w konsoli cloudowej GravityZone, utworzona przez partnera lub dystrybutora.

Ważne: Upewnij się, że odinstalowałeś plugin Bitdefendera Security for Labtech przed instalacją pluginu dla ConnectWise Automate.

Zainstaluj plugin Bitdefender w ConnectWise Automate

1. Zaloguj się do ConnectWise Automate Control Center.
2.
Przejdź do System > Solutons >Solution Center.

3. Wybierz Security > Bitdefender Cloud Security.

4. Kliknij Queue, aby dodać rozwiązanie do kolejki.

5. Możesz dostrzec 1 rozwiązanie w kolejce (1 Solution in Queue).

Kliknij Install/Update w prawym, dolnym rogu ekranu, a później wyjdź z Solution Center.

6. Przejdź do System > Solution > Plugin Manager.

7. Włącz oba pluginy, Bitdefender GravityZone, oraz Bitdefender GravityZone Remonte Agent.

Ważne: Podczas włączania pluginów zostaniesz spytany o restart Database AgentService. Wybierz No, aby to zadanie skończyło się później.

8. Przejdź do Advanced > Reload Plugins i wybierz Update Remonte Agent Plugins. To uruchomi ponownie Database Agenta, oraz Remonte Plugins.

9. Po udanym, ponownym załadowaniu Database Agenta, ponownie otwórz ConnectWise Automate Control Center, aby kontynuować konfigurację integracji Bitdefender GravityZone.

Integracja ConnectWise Automate z GravityZone

1. W ConnnectWise Automate, przejdź do Tool > Bitdefender GravityZone Settings.

2. Załaduj ponownie Database Agenta.

3. Przejdź do Advanced > Reload Plugins > Update Remonte Agent Plugins, aby wywołać aktualizację pluginu zdalnego agenta.

4. Wprowadź szczegóły API GravityZone.

Ważne:
– Podczas włączania pluginów, zostaniesz poproszony o ponowne uruchomienie
Database AgentService. Wybierz No, aby zadanie zostało zakończone później.
– Upewnij się, że opcja
Auto deployment jest wyłączona.

5. Uzyskaj dostęp w przeglądarce do przydzielonego adresu konsoli internetowej Bitdefender GravityZone.

6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wstępnej konfiguracji, aby skonfigurować konto GravityZone. Po więcej szczegółów zajrzyj do przewodnika GravityZone na stronie Pomoc.

7. Kliknij na nazwę użytkownika w prawym, górnym rogu konsoli GravityZone i Wybierz Moje Konto.

8. Przejdź do sekcji Klucze API i kliknij przycisk Dodaj w górnej stronie tabeli.

9. Włącz następujące API:

10. Kliknij Zapisz. Klucz API jest wygenerowany. Aby zapobiec wyciekowi wrażliwych informacji, nie udostępniaj wygenerowanych kluczy.

11. Skopiuj adres URL z pola Control Center API.

12. Wprowadź szczegóły w ConnectWise Automate, następnie kliknij Validate. Po instalacji, uzyskasz dostęp do dodatkowych opcji konfiguracji.

Skonfiguruj Client Mapping w pluginie Bitdefendera

Mapowanie klienta jest procesem łączenia klienta ConnectWise Automate z firmą posiadającą Bitdefender GravityZone.

W ConnectWise Automate, po lewej stronie okna nowo skonfigurowanego pluginu, możesz znaleźć sekcję Client Mapping. Poprzez zaznaczenie Create Location Based Groups w GravityZone, plugin utworzy pakiet Group and Deployment w GravityZone Portal, dla każdej lokacji zawierającej ConnectWise Automate.

Ważne: Zmiana mapowania klienta powoduje automatycznego przenoszenia zainstalowanych agentów pomiędzy poprzednimi i nowo wybranymi firmami będącymi w GravityZone Console. W tym celu musisz odinstalować starego agenta Bitdefender i zainstalować nowego.

W rezultacie Twój katalog ConnectWise Automate pojawi się w GravityZone Control Center, gdzie możesz zarządzać ustawieniami bezpieczeństwa i podejmować działania na punktach końcowych.

Obsługa zasad dla katalogów ConnectWise Automate w GravityZone

Ponieważ w GravityZone jest niemożliwe zaimportowanie polityk bezpieczeństwa z Labtech, producent zaleca utworzenie potrzebnych polityk w GravityZone i przypisanie ich do firm z wymuszeniem dziedziczenia dla zawartych obiektów. Tą drogą, nowo wdrożone punkty końcowe zostaną przypisane do polityki bezpośrednio.

Aby utworzyć i zastosować politykę dla firmy w GravityZone, postępuj w następujący sposób:

1. W GravityZone, przejdź do strony Polityki.
2. Kliknij przycisk
Dodaj w górnej części tabeli polityk.

3. Skonfiguruj politykę według własnych potrzeb, a następnie zapisz ją pod odpowiednią nazwą. Po więcej szczegółów zajrzyj do przewodnika dostępnego w zakładce Pomoc.

4. Przejdź do strony Sieci i wybierz katalog Firmy z lewej strony panelu.

5. Zaznacz firmę, którą potrzebujesz, z prawej strony panelu i wciśnij przycisk Przypisz polityki w górnej części tabeli.

6. W oknie Przypisania polityki, wybierz następujące ustawienia:
a. Wybierz politykę, którą chcesz zastosować w firmie.
b. Włącz opcję
Force policy inheritance for objects.
c. Kliknij
Zakończ, aby zastosować.

Polityka zostanie zastosowana dla wszystkich istniejących lub przyszłych, chronionych punktów końcowych w wybranej firmie.

Wdroż agenta BEST w ConectWise Automate

Możesz instalować ręcznie agenta bezpieczeństwa (BEST) na punktach końcowych firmy lub automatycznie, używając opcji Auto Deployment.

Plugin automatyczne zaktualizuje istniejącego agenta bezpieczeństwa Bitdefender.

Ręczne wdrożenie

1. W ConnectWise Automate wybierz Deployment po lewej stronie okna pluginu Bitdefender.

2. Wybierz klientów, których chcesz chronić.

3. Kliknij Install GravityZone w prawym, górnym rogu tabeli.

Auto Wdrożenie

Poprzez Automatyczne wdrażanie, instruujesz wtyczkę, aby monitorowała określoną lokalizację dla dowolnej stacji roboczej Windows lub Windows Server, która nie ma zainstalowanego Bitdefender GravityZone, i aby rozpocząć proces instalacji.W ConnectWise Automate, wybierz >Auto Deployment po lewej stronie okna wtyczki i skonfiguruj ustawienia w sposób jaki potrzebujesz:

– Przez wybranie Workstations, włączysz auto wdrożenie dla stacji roboczych z Windows.

– Przez wybranie Servers, włączysz auto wdrożenie dla Windows Servers.

Ważne: Tylko klienci i lokalizacje, które są zmapowane do firmy z GravityZone pojawią się na liście.

Źródło: https://www.bitdefender.com/support/how-to-troubleshoot-best-services-no-longer-running-on-windows-7-2454.html


Autor


Awatar

Krzysztof B.

Pochodzę z Gdyni i jestem certyfikowanym inżynierem produktów z rodziny Bitdefender. Na co dzień zajmuję się pomocą techniczną wersji biznesowej GravityZone.

Zobacz posty autora


Artykuły które mogą Ci się spodobać

    Formularz kontaktowy

    Wybierz odpowiednią opcję aby przejść do formularza kontaktowego. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe!

    klient-indywidualnyklient-biznesowyreseller

    Dane kontaktowe
    stalynowy