Najbardziej zaawansowana aplikacja do ochrony cybernetycznej dla Androida - Bitdefender Mobile Security & Antivirus

Pobierz

FAQ – Produkty dla firmy

Jak rozwiązywać problemy z wykrywaniem sieci w Bitdefender GravityZone.

Awatar

Krzysztof B.

2 lipca 2019

Ten artykuł zapewnia instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z wykrywaniem sieci. Aby dowiedzieć się, jak działa wykrywanie sieci, sprawdź ten artykuł.

Bitdefender korzysta z usługi Microsoft Computer Browser Service w celu wykrycia sieci. Problemy z wykrywaniem sieci są zazwyczaj związane z operacją usługi Przeglądanie Komputera. Czasami,  może się nie powieść z powodu problemów z rozpoznawaniem nazw NetBIOS, w związku z problemami z komunikacją pomiędzy Bitdefender Endpoint Security Tools (BEST), Control Center lub przez błędy wewnętrzne.

Ważne:

Przed przystąpieniem do rozwiązywania problemów należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

– W złożonych środowiskach sieciowych składających się z wielu grup roboczych i domen, może minąć kilka godzin zanim wszystkie komputery zostaną wykryte i wyświetlone w Control Center.

– Kiedy nowe komputery są podłączone do sieci, nie pojawiają się natychmiast w Control Center. Usługa Przeglądania Komputerów wymaga trochę czasu, zanim dowie się o nowych urządzeniach (w najgorszym przypadku do około jednej godziny). Dodatkowy czas jest dodawany w zależności od tego, kiedy BEST, wysyła zapytanie do nowej listy komputerów.

Normalnie, kilka minut po instalacji BEST na komputerze w Twojej sieci, większość komputerów z obszaru widoczności klienta (grupa robocza, domena) powinna być wyświetlona jako niezarządzana w Control Center na stronie Komputery.

Jeśli żaden komputer nie jest wyświetlony po instalacji pierwszego BEST, podążaj za tymi krokami rozwiązywania problemów.

1. Sprawdź, czy klient jest wyświetlony jako komputer zarządzany w Control Center, oraz czy jest online. Wejdź do zakładki Komputery, by zobaczyć tę informację. Jeśli klient nie pojawia się jako komputer zarządzany, lub jeśli jest przez pewien czas offline, musisz zidentyfikować, oraz rozwiązać problem, który uniemożliwia komunikację pomiędzy BEST, oraz Control Center. Po rozwiązaniu problemu z komunikacją, musisz zaczekać około godziny dopóki wykrywanie sieci będzie wykonywane ponownie.

2. Uruchom komendę net view na komputerze klienta i sprawdź rezultaty. Komenda ta wyświetla listę komputerów z obszaru widoczności klienta (grupa robocza, domena). Ta sama lista komputerów powinna być dostępna z poziomu Control Center.

a) Naciśnij jednocześnie klawisz Windows i R, aby uruchomić okno dialogowe uruchamiania systemu Windows.

b) Wpisz cmd, by otworzyć okno wiersza poleceń.

c) Wpisz net view i wciśnij Enter.

Postępuj w następujący sposób:

Jeśli żaden komputer nie został wyświetlony, przejdź do następnego kroku rozwiązywania problemów. Problem jest związany z usługą Przeglądania Komputerów.

Jeśli net view nie zwraca listy komputerów, skontaktuj się z nami, by dalej zbadać ten problem.

3. Upewnij się, że usługa Przeglądania Komputerów jest uruchomiona na urządzeniu klienta.

a) Naciśnij jednocześnie klawisz Windows i R, aby uruchomić okno dialogowe uruchamiania systemu Windows.

b) Wpisz services.msc i wciśnij Enter, by uruchomić okno Usługi.

c) Znajdź usługę na liście, a następnie sprawdź jej status. Jeśli działanie usługi jest zatrzymana, włącz ją. Musisz zaczekać około godzinę, zanim wykrywanie komputerów będzie wykonywane ponownie.

4. Sprawdź czy komputer klienta może dotrzeć do serwera WINS, oraz czy może rozwiązać nazwy NetBIOS.

5. Upewnij się, że komputer klienta jest w grupie roboczej, lub domenie, która jest połączona z adresem IPv4 w sieci lokalnej.

6. Jeżeli komputer jest w grupie roboczej, sprawdź czy są inne komputery w tej samej grupie. Jeśli grupa robocza zawiera tylko kilka komputerów, to szansa, że usługa Przeglądania Komputerów nie działa poprawnie w grupie roboczej.

7. Sprawdź czy NetBIOS, przez protokół TCP/IP jest włączony, oraz jest dopuszczony przez lokalną zaporę.

8. Sprawdź, czy komputery w sieci mają przypisaną politykę w zakładce Polityki > Widok Polityk w Control Center. Jeśli polityka nie jest przypisana, stwórz jedną za pomocą zakładki Polityki > Stwórz Nową Politykę.

Jeżeli komputery nie są wyświetlone po instalacji BEST na dodatkowych komputerach, należy wykonać poprzednie kroki dla każdego komputera, na którym jest zainstalowany BEST. Jako alternatywę można sprawdzić ogólne wymagania dotyczące wykrywania sieci, aby działały w taki sposób jak opisano poniżej.

Ważne:

Po zainstalowaniu każdego BEST’a możesz potrzebować, by zaczekać około godzinę zanim wykrywanie sieci będzie wykonywane, a wykryte komputery pojawią się Control Center.

Jeżeli niektóre komputery nie zostały wykryte, sprawdź następujące możliwe rozwiązania:

Komputery podłączone bezpośrednio do internetu, ale nie mające połączenia z siecią lokalną, nigdy nie zostaną wykryte.

Komputery w grupie roboczej, lub domenie, gdzie BEST nie jest jeszcze zainstalowany, nie zostaną wykryte.

* Dla pełnej widzialności BEST musi być zainstalowany na co najmniej jednym komputerze w każdej grupie roboczej, lub domenie w Twojej sieci. W najlepszym wypadku BEST powinien być zainstalowany na co najmniej jednym komputerze w każdej podsieci.

* By wykryć komputery na innej domenie, musi istnieć relacja zaufania pomiędzy domenami.

– Na komputerach, które nie zostały wykryte, upewnij się, że spełnione są następujące warunki:

* Usługa Przeglądania Komputerów jest uruchomiona.

* Udostępnianie plików jest włączone, oraz dopuszczone przez lokalny firewall.

* Wykrywanie sieci jest włączone (dla Windows Vista i późniejszych).

* NetBIOS przez TCP/IP jest włączony i dopuszczony przez lokalny firewall.

Infrastruktura Windows Internet Name Service (WINS) musi być ustawiona, oraz pracować dobrze w całej sieci.

Przeglądanie Komputerów nie pracuje w sieci IPv6. Komputery używające tylko sieci IPv6 nie będą wykryte.

Po dodatkowe informacje na temat rozwiązywania problemów zajrzyj na stronę Pomocy technicznej Microsoftu.

Źródło: https://www.bitdefender.com/support/troubleshooting-network-discovery-issues-in-bitdefender-gravityzone-989.html


Autor


Awatar

Krzysztof B.

Pochodzę z Gdyni i jestem certyfikowanym inżynierem produktów z rodziny Bitdefender. Na co dzień zajmuję się pomocą techniczną wersji biznesowej GravityZone.

Zobacz posty autora


Artykuły które mogą Ci się spodobać

    Formularz kontaktowy

    Wybierz odpowiednią opcję aby przejść do formularza kontaktowego. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe!

    klient-indywidualnyklient-biznesowyreseller

    Dane kontaktowe
    stalynowy