Dom i mała firma:
– Family Pack
– Total Security
– Internet Security
pomoc@bitdefender.pl

Jak skonfigurować Bitdefender 2015 aby używał proxy połączenia internetowego?

Jeżeli twój komputer łączy się z Internetem za pośrednictwem serwera proxy, musisz skonfigurować odpowiednie ustawienia. W normalnym przypadku, Bitdefender automatycznie wykryje i zaimportuje ustawienia proxy z systemu.

Ważne: Domowe połączenia Internetowe nie używają zwykle serwera proxy. W pierwszej kolejności sprawdź i skonfiguruj ustawienia proxy swojego programu Bitdefender w momencie, gdy aktualizacje nie działają. Jeżeli Bitdefender może dokonać aktualizacji, oznacza to że połączenie Internetowe jest prawidłowo skonfigurowane.

Aby zarządzać ustawieniami proxy, wykonaj następujące kroki:
  1. Otwórz okno Bitdefender
  2. Kliknij ikonę w górnej części okna i wybierz Ustawienia Ogólne z rozwijanego menu.
  3. W oknie Ustawienia Ogólne wybierz zakładkę Zaawansowane.
  4. Włącz użycie proxy klikając odpowiedni przełącznik.
  5. Kliknij link Zarządzanie proxy.
  6. Tutaj do ustawienia są dwie rzeczy:
• Importowanie ustawień proxy z domyślnej przeglądarki – ustawienia aktualnego użytkownika ustawień proxy zostaną pobrane z domyślnej przeglądarki. Jeżeli serwer proxy wymaga nazwy użytkownika i hasła, musimy określić je w odpowiednich oknach.

Uwaga: Bitdefender może importować ustawienia proxy z najpopularniejszych przeglądarek, w tym najnowszych wersjach Internet Explorer, Mozilla Firefox i Opera.

• Niestandardowe ustawienia proxy – ustawienia proxy, które możemy skonfigurować samemu. Muszą zostać podane następujące poświadczenia:
– Adres – podajemy IP serwera proxy.
– Port – musimy podać port, z którym Bitdefender ma się łączyć w celu komunikacji z serwerem proxy
– Nazwa użytkownika – podajemy nazwę użytkownika rozpoznawaną przez proxy.
– Hasło – podajemy ważne hasło do konkretnego użytkownika.

        7. Klikamy OK, aby zapisać zmiany i zamykamy okno.

Bitdefender będzie używał przedstawionych ustawień proxy do momentu możliwości nawiązania połączenia Internetowego.