Jak usunąć Bitdefender Endpoint Security Tools za pomocą narzędzia do odinstalowywania

Jak usunąć Bitdefender Endpoint Security Tools za pomocą narzędzia do odinstalowywania

Przegląd

Narzędzie do odinstalowywania usuwa Bitdefender Endpoint Security Tools (BEST) z punktów końcowych z systemem Windows.

Ważne:

Narzędzie do odinstalowywania zawsze wymaga ponownego uruchomienia komputera.

Możesz użyć tego narzędzia w następujących przypadkach:

Bieżąca instalacja jest uszkodzona.

Punkty końcowe mają pozostałości z poprzednich instalacji lub deinstalacji.

Chcesz usunąć agenta bezpieczeństwa przy użyciu skryptu z jednego lub wielu komputerów.

Korzystanie z narzędzia do odinstalowywania

Usuń agenta bezpieczeństwa, który jest chroniony przez hasło zabezpieczające przed skasowaniem w następujący sposób:

1. Pobierz narzędzie do odinstalowywania z Uninstall Tools for Business Products.

2. Otwórz wiersz polecenia z uprawnieniami administracyjnymi.

3. Przejdź do folderu, w którym zapisano narzędzie do odinstalowywania.

4. Uruchom następujące polecenie:

BEST_uninstallTool.exe /bdparams /password=twoje_hasło

Ważne:

Aby usunąć BEST, który nie jest chroniony hasłem, pobierz uninstall tool, oraz uruchom go z uprawnieniami administracyjnymi.

Możesz również usunąć produkt przez otwarcie wiersza poleceń z uprawnieniami administratora, a następnie uruchomienie pliku wykonywalnego stamtąd.

W trakcie odinstalowania produktu możesz użyć następujących parametrów:

Parametr

Funkcjonalność

/bdparams

Parametr ten przekazuje argumenty, oraz jest obowiązkowy do użycia z każdym z poniższych parametrów.

/password=

Parametr ten pozwala wpisać hasło do odinstalowania.

Polecenie:

BEST_uninstallTool.exe /bdparams /password=twoje_hasło

/log

Parametr ten tworzy dziennik wydarzeń procesu odinstalowania w C:\Windows\Temp\uninstalltool


Polecenie dla BEST w hasłem deinstalacji:

BEST_uninstallTool.exe /bdparams /password=twoje_hasło /log


Polecenie dla BEST bez hasła deinstalacji:

BEST_uninstallTool.exe /bdparams /log

/bruteForce

Ten parametr silnie odinstalowuje produkt, usuwa pozostałości, oraz uszkodzone pliki z niekompletnych instalacji lub deinstalacji.

Używając tego parametru:

- Nie pomija hasła dezinstalacji.

- Nie odinstalowuje nowszych wersji produktu niż wersja narzędzia do odinstalowywania.

- Nie odinstalowuje innych produktów Bitdefender z wyjątkiem BEST.

Polecenie dla BEST z hasłem deinstalacji:

BEST_uninstallTool.exe /bdparams /password=twoje_hasło /bruteForce

Polecenie dla BEST bez hasła deinstalacji:

Command for BEST without uninstall password:
BEST_uninstallTool.exe /bdparams /bruteForce

/passbase64=

Parametr umożliwia wprowadzenie hasła deinstalacji zakodowanego w base64 UTF-8. Możesz użyć tego parametru, gdy twoje hasło zawiera ograniczone znaki.

Polecenie:

BEST_uninstallTool.exe /bdparams /passbase64=twoje_zakodowane_hasło

Źródło: https://www.bitdefender.com/support/remove-bitdefender-endpoint-security-tools-using-the-uninstall-tool-2380.html