Jak usunąć Bitdefender Endpoint Security Tools za pomocą narzędzia do odinstalowywania

Przegląd

Narzędzie do odinstalowywania usuwa Bitdefender Endpoint Security Tools (BEST) z punktów końcowych z systemem Windows.

Ważne:

Narzędzie do odinstalowywania zawsze wymaga ponownego uruchomienia komputera.

Możesz użyć tego narzędzia w następujących przypadkach:

Bieżąca instalacja jest uszkodzona.

Punkty końcowe mają pozostałości z poprzednich instalacji lub deinstalacji.

Chcesz usunąć agenta bezpieczeństwa przy użyciu skryptu z jednego lub wielu komputerów.

Korzystanie z narzędzia do odinstalowywania

Usuń agenta bezpieczeństwa, który jest chroniony przez hasło zabezpieczające przed skasowaniem w następujący sposób:

1. Pobierz narzędzie do odinstalowywania z Uninstall Tools for Business Products.

2. Otwórz wiersz polecenia z uprawnieniami administracyjnymi.

3. Przejdź do folderu, w którym zapisano narzędzie do odinstalowywania.

4. Uruchom następujące polecenie:

BEST_uninstallTool.exe /bdparams /password=twoje_hasło

Ważne:

Aby usunąć BEST, który nie jest chroniony hasłem, pobierz uninstall tool, oraz uruchom go z uprawnieniami administracyjnymi.

Możesz również usunąć produkt przez otwarcie wiersza poleceń z uprawnieniami administratora, a następnie uruchomienie pliku wykonywalnego stamtąd.

W trakcie odinstalowania produktu możesz użyć następujących parametrów:

Parametr

Funkcjonalność

/bdparams

Parametr ten przekazuje argumenty, oraz jest obowiązkowy do użycia z każdym z poniższych parametrów.

/password=

Parametr ten pozwala wpisać hasło do odinstalowania.

Polecenie:

BEST_uninstallTool.exe /bdparams /password=twoje_hasło

/log

Parametr ten tworzy dziennik wydarzeń procesu odinstalowania w C:\Windows\Temp\uninstalltool


Polecenie dla BEST w hasłem deinstalacji:

BEST_uninstallTool.exe /bdparams /password=twoje_hasło /log


Polecenie dla BEST bez hasła deinstalacji:

BEST_uninstallTool.exe /bdparams /log

/bruteForce

Ten parametr silnie odinstalowuje produkt, usuwa pozostałości, oraz uszkodzone pliki z niekompletnych instalacji lub deinstalacji.

Używając tego parametru:

- Nie pomija hasła dezinstalacji.

- Nie odinstalowuje nowszych wersji produktu niż wersja narzędzia do odinstalowywania.

- Nie odinstalowuje innych produktów Bitdefender z wyjątkiem BEST.

Polecenie dla BEST z hasłem deinstalacji:

BEST_uninstallTool.exe /bdparams /password=twoje_hasło /bruteForce

Polecenie dla BEST bez hasła deinstalacji:

Command for BEST without uninstall password:
BEST_uninstallTool.exe /bdparams /bruteForce

/passbase64=

Parametr umożliwia wprowadzenie hasła deinstalacji zakodowanego w base64 UTF-8. Możesz użyć tego parametru, gdy twoje hasło zawiera ograniczone znaki.

Polecenie:

BEST_uninstallTool.exe /bdparams /passbase64=twoje_zakodowane_hasło

Źródło: https://www.bitdefender.com/support/remove-bitdefender-endpoint-security-tools-using-the-uninstall-tool-2380.html