Dom i mała firma:
– Family Pack
– Total Security
– Internet Security
pomoc@bitdefender.pl

Jak usunąć urządzenie z subskrypcji konta Central

Aby usunąć urządzenie z subskrypcji, należy:

1. Zalogować się na konto Central. (https://central.bitdefender.com)

2. Przejść do zakładki Moje urządzenia.

3. Kliknąć na nazwę urządzenia, które ma zostać usunięte.

4. W prawym, górnym rogu, pod ikoną dzwonka, znajdują się trzy pionowe kropki (jedna pod drugą).
Należy na nie kliknąć, aby rozwinąć menu.

5. W menu należy wybrać opcję Usuń (zrzut ekranu).

6. Urządzenie powinno zostać usunięte, a miejsce w subskrypcji powinno zostać zwolnione.