Dom i mała firma:
– Family Pack
– Total Security
– Internet Security
pomoc@bitdefender.pl

Jak usunąć wirusa z archiwum?

Archiwum jest skompresowanym plikiem lub zbiorem tych plików zapisanych w odpowiednim formacie w celu zredukowania wymaganego miejsca na dysku w celu przechowywania plików.

Pewne formaty są formatami otwieranymi, w tym celu Bitdefender posiada opcję skanowania ich zawartości i podejmowania odpowiednich czynności związanych z ich usunięciem.

Inne formaty archiwów są częściowo lub całkowicie zamknięte, a Bitdefender może wykryć jedynie obecność wirusa w ich wnętrzu, ale nie będzie w stanie podjąć żadnych czynności.

W momencie wykrycia przez Bitdefender wirusa wewnątrz archiwum nie można podjąć żadnych czynności. Może to oznaczać, że usunięcie wirusa jest niemożliwe z powodu ustawionych restrykcji zapisu archiwum.

Tutaj dowiemy się w jaki sposób możemy wyczyścić archiwum z obecnego w nich wirusa:

 1. Musimy zlokalizować archiwum, zawierające wirusa poprzez wykonanie Skanowania Systemu.
 2. Wyłączamy ochronę antywirusową czasu rzeczywistego Bitdefender.

  • Otwieramy okno Bitdefender.
  • Włączamy panel Ochrona.
  • Klikamy moduł Antywirus.
  • W oknie Antywirus, wybieramy zakładkę Tarcza.
  • Klikamy wyłącz Skanowanie dostępowe.

 3. Przechodzimy do lokalizacji archiwum i dekompresujemy je używając aplikacji archiwizującej takiej jak WinZip.
 4. Identyfikujemy zainfekowany plik i kasujemy go.
 5. Skasuj oryginalne archiwum w celu upewnienia się, że infekcja została kompletnie usunięta.
 6. Rozpakowujemy pliki nowego archiwum używając aplikacji do archiwizacji, takiej jak WinZip.
 7. Włączamy Bitdefender z ochroną antywirusową czasu rzeczywistego i uruchamiamy Pełne skanowanie systemowe w celu upewnienia się, że nie ma innych infekcji w systemie.
 8. Usuń oryginalne archiwum w celu upewnienia się, że infekcja została kompletnie usunięta.
 9. Zdekompresuj pliki do nowego archiwum używając aplikacji do archiwizowania, takiej jak WinZip.
 10. Włącz ochronę Bitdefender czasu rzeczywistego i uruchom Pełne skanowanie systemu w celu upewnienia się, że system nie jest dłużej zainfekowany.