Najbardziej zaawansowana aplikacja do ochrony cybernetycznej dla Androida - Bitdefender Mobile Security & Antivirus

Pobierz

23 maja 2019

Ten artykuł wyjaśnia jak utworzyć raport Miesięcznego Wykorzystania Licencji w konsoli GravityZone, oraz używając interfejsu API.

W GravityZone Control Center

Aby utworzyć raport Miesięcznego Wykorzystania Licencji:

1. Zaloguj się do GravityZone Control Center.

2. Wejdź w Raporty.

3. Kliknij Dodaj na pasku narzędzi.

4. W polu Szczegóły, wybierz Miesięczne Wykorzystanie Licencji, a następnie wpisz konkretną nazwę raportu, jeśli potrzebujesz.

5. W polu Ustawienia, skonfiguruj, kiedy raport ma zostać wygenerowany, przedział czasu, dostarczenie wiadomości e-mail, według Twoich potrzeb.

6. W polu Wybierz Cel wybierz firmy, które Cię interesują.

7. Kliknij Wygeneruj.

Aby uzyskać plik CSV:

1. Wygeneruj raport Miesięcznego Wykorzystania Licencji.

2. Kliknij Eksport, na dole, po lewej stronie raportu.

3. Wybierz Eksportuj szczegóły w csv.

4. Wybierz, aby otworzyć lub zapisać plik po wyświetleniu monitu przez przeglądarkę internetową.

Przez użycie interfejsu GravityZone API

Możesz uzyskać raport Miesięcznego Wykorzystania Licencji, oraz jako plik CSV wywołując pewne metody API:

1. Złóż wniosek dla createReport .

a) Parametry:

"type": 13 (raport Miesięcznego Wykorzystania Licencji)

"targetIds": [string] (dane firmy Twojej lub innej)

b) Opcje:

"reportingInterval": 4(dla ostatniego miesiąca)

"skipSummary": true .Raport będzie zawierał tylko szczegóły. Aby dołączyć podsumowanie, wybierz false.

2. Odpowiedź zwróci wynik w postaci ciągu znaków.

3. Złóż zapytanie dla getDownloadLinks używając tego ciągu znaków jako parametru dla  reportId.

4. Odpowiedź będzie zawierać link do pobrania raportu.

Przykłady 

Wniosek dla createReport:

{
        "params": {
            "name": "reportName",
            "type": 13,
            "targetIds": [
                "5a8d349fb1a43d4d19f7ccc9"
            ],
            "options": {
                "reportingInterval": 4,
                "skipSummary": true
            }
        },
        "jsonrpc": "2.0",
        "method": "createReport",
        "id": "e249c22c-0ada-4772-a9f1-ee1cbb322588"
    }

Odpowiedź createReport:

{
        "id": "e249c22c-0ada-4772-a9f1-ee1cbb322588",
        "jsonrpc": "2.0",
        "result": "5aa246f4b1a43db6152b95af"
    }

Wniosek getDownloadLinks:

{
        "params": {
            "reportId": "5aa246f4b1a43db6152b95af"
        },
        "jsonrpc": "2.0",
        "method": "getDownloadLinks",
        "id": "e249c22c-0ada-4772-a9f1-ee1cbb322588"
    }

Odpowiedź getDownloadLinks:

{
        "id": "e249c22c-0ada-4772-a9f1-ee1cbb322588",
        "jsonrpc": "2.0",
        "result": {
            "readyForDownload": true,
            "lastInstanceUrl": "http://192.168.33.20:8221/api/v1.0/http/downloadReportZip?reportId=5aa246f4b1a43db6152b95af&allInstances=0"
    }

Po szczegóły odnośnie metod API, w sprawie stosowania licencji w GravityZone Cloud, zajrzyj do przewodnika Dokumentacji API GravityZon , konkretnie po te metody:

-Firmy - createCompany

-LicencjonowaniegetLicenseInfo

-LicencjonowaniesetMonthlySubscription

-LicencjonowaniegetMonthlyUsage

-RaportycreateReport

Źródło: https://www.bitdefender.com/support/how-to-create-a-monthly-license-usage-report-in-gravityzone-2209.html

Dane kontaktowe:

Sklep internetowy

sklep@bitdefender.pl

Pomoc techniczna

pomoc@bitdefender.pl

Marketing

promocje@marken.com.pl

Centrala

kontakt@marken.com.pl

  Formularz kontaktowy

  Wybierz odpowiednią opcję aby przejść do formularza kontaktowego. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe!

  klient-indywidualnyklient-biznesowyreseller

  Dane kontaktowe
  stalynowy