Dom i mała firma:
– Family Pack
– Total Security
– Internet Security
pomoc@bitdefender.pl

Jak używać narzędzia skanowania BdSysLog

Jeżeli twój komputer wydaje się być zainfekowany, ale Bitdefender nie wykryje żadnego złośliwego oprogramowania, należy wykonać poniższe kroki. Pamiętaj, aby przekazać nam następujące informacje, abyśmy mogli w pełni zrozumieć przyczynę, oraz zapewnić jak najszybsze rozwiązanie:

Ważne: Te informacje zostaną użyte tylko do analizy malware, oraz zostanie odpowiednio potraktowany.

1. Pobierz narzędzie BDSysLog na komputer, z którym jest problem.
2. Wypakuj archiwum, a następnie uruchom plik BDSysLog_i.exe.
3. Kliknij przycisk Utwórz log, aby wygenerować log.
Pasek postępu wskazuje status. Kiedy się zakończy, otrzymasz powiadomienie informujące o tym, że log został zapisany w bdsyslog.zip na pulpicie komputera.
4. Zrób zrzut ekranu wyświetlający malware lub występujące efekty malware (jeśli to możliwe).
5. Zaktualizuj agenta.
6. Uruchom zadanie Pełnego skanowania, oraz zapisz log ze skanowania.
7.Utwórz archiwum zawierające logi, oraz zrzut ekranu.
8. Prześlij logi do pomocy technicznej na serwis@bitdefender.pl.
9. W wiadomości opisz podejrzane zachowanie, które doprowadziło Cię do przekonania, że Twój komputer jest zainfekowany.
10. Jeśli archiwum jest zbyt duże, można użyć zewnętrznego serwera hostingowego.