Dom i mała firma:
– Family Pack
– Total Security
– Internet Security
pomoc@bitdefender.pl

Jak używać narzędzia skanowania Bdsyslog

Jeśli twój PC wydaje się być zainfekowany, ale Bitdefender nie wykrywa żadnego złośliwego oprogramowania, wykonaj poniższe kroki. Pamiętaj, aby podać nam następujące informacje, abyśmy mogli w pełni zrozumieć przyczynę, oraz zapewnić szybkie rozwiązanie:

Ważne: Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie do analizy złośliwego oprogramowania, oraz będą traktowane odpowiednio.

1. Opisz podejrzane zachowanie, które doprowadziło Cię do przekonania, że Twój komputer jest zainfekowany.

2. Używając pola “Attach a file”, prześlij zrzut ekranu wyświetlający złośliwe oprogramowanie, lub efekty jego działania (jeśli dotyczy).

3. Zaktualizuj swoje oprogramowanie Bitdefender, uruchom Pełne Skanowanie systemu , oraz załącz dziennik skanowania do wiadomości e-mail

4. Dostarcz dziennik narzędzia BdSys (jak opisano poniżej):

– Zapisz narzędzie BdSys na komputerze i uruchom je.

– Kliknij przycisk “Stwórz dziennik”, aby rozpocząć generowanie dziennika. Pasek postępu wskazuje status.

– Na koniec tego procesu otrzymasz komunikat z informacją, że dziennik został zapisany na pulpicie, pod nazwą: bdsyslog.zip

– Prześlij plik “bdsyslog.zip za pomocą pola “Attach a file” w formularzu.

5. Kiedy skończysz kliknij przycisk “Submit”.

Źródło: https://www.bitdefender.com/support/how-to-use-the-bdsyslog-scanning-tool-628.html