Dom i mała firma:
– Family Pack
– Total Security
– Internet Security
pomoc@bitdefender.pl

Jak wygenerować connectivity log

Aby wygenerować connectivity log musisz:

1. Kliknąć w poniższy link, a następnie uruchomić pobrany plik .exe na swoim komputerze.

www.bitdefender.com/files/KnowledgeBase/file/connectivity_issues.exe

2. Otworzy się czarne okno Wiersza poleceń, które poinformuje o zbieraniu danych, oraz że ten proces może potrwać kilka minut.

3 Kiedy proces zbierania danych się zakończy, wyświetli się komunikat o wciśnięciu jakiegoś klawisza, aby kontynuować (Press any key to continue).

Po wciśnięciu klawisza, okno Wiersza poleceń zniknie. Dziennik (log) zostanie utworzony w tym samym miejscu (zwykle na Pulpicie) pod nazwą Bdconnection.log.

4. Należy załączyć ten dziennik do zgłoszenia o problemie z połączeniem i upewnić się, że na komputerze nie ma żadnych filtrów ruchu HTTP.

Źródło: https://www.bitdefender.com/consumer/support/answer/9689/