Najbardziej zaawansowana aplikacja do ochrony cybernetycznej dla Androida - Bitdefender Mobile Security & Antivirus

Pobierz

FAQ – Produkty dla firmy

Jak wygenerować i przesłać BEST Windows Support Tool log

Awatar

Krzysztof B.

10 marca 2020

Ten artykuł pomaga dostarczyć zespołowi pomocy technicznej dla przedsiębiorstw niezbędne informacje dotyczące rozwiązywania problemów w przypadku, gdy Bitdefender Endpoint Security Tools (BEST Windows) nie działa poprawnie w Twoim środowisku.

Przegląd

Bitdefender Endpoint Security Tools zapewniają ochronę na komputerach lokalnych. Komunikuje się również z Control Center, aby otrzymać polecenia administratora i wysłać wyniki swoich działań.

Gdy skontaktujesz się z pomocą techniczną Bitdefender ds. oprogramowania biznesowego w sprawie problemów z BEST, przedstawiciel może poprosić Cię o podanie szczegółowych informacji technicznych na temat komputerów, których dotyczy problem.

Aby pomóc Ci dostarczyć te informacje, Bitdefender GravityZone zawiera dedykowane narzędzie do rozwiązywania problemów, BEST Support Tool.

Narzędzie gromadzi ustawienia systemowe i logi niezbędne do rozwiązywania problemów.

Wygeneruj Support Tool log

Aby wygenerować log na komputerze, którego dotyczy problem, użyj jednej z dostępnych metod, w zależności od problemu.

– Problemy z instalacją
W sytuacjach, gdy BEST nie jest zainstalowany na komputerze i instalacja zakończy się niepowodzeniem.

– Inne problemy
W przypadku jakichkolwiek innych problemów z BEST zainstalowanym na komputerze.

Problemy z instalacją

1. Aby pobrać narzędzie BEST Support Tool, kliknij tutaj.

2. Uruchom plik wykonywalny jako administrator. Zostanie wyświetlone okno.

3. Wybierz lokalizację, aby zapisać archiwum logów. 

Podczas zbierania logów na ekranie widać pasek postępu.

Po zakończeniu procesu dane wyjściowe wyświetlają nazwę archiwum i jego lokalizację.

Aby wysłać logi do pomocy technicznej Bitdefender ds. oprogramowania biznesowego, uzyskaj dostęp do wybranej lokalizacji i znajdź plik archiwum o nazwie ST_[nazwa_komputera]_[bieżąca data]. Załącz archiwum do zgłoszenia pomocy technicznej w celu dalszego rozwiązywania problemów.

Inne problemy

W przypadku różnego rodzaju problemów, gdy agent bezpieczeństwa jest zainstalowany na komputerze, którego dotyczy problem, możesz użyć dowolnej z poniższych metod:

– Zdalne rozwiązywanie problemów

– Wiersz polecenia

Zdalne rozwiązywanie problemów

Dzięki tej metodzie możesz zbierać logi zdalnie, za pomocą GravityZone Control Center z jednego lub więcej komputerów, których dotyczy problem. Możesz także wybrać jedną z wielu opcji przechowywania, aby zapisać te logi.

1. Zaloguj się do GravityZone Control Center.

2. Przejdź do strony Sieć i kliknij sekcję Komputery i grupy.

3. Kliknij komputer, którego dotyczy problem, i przejdź do karty Rozwiązywanie problemów.

4. Kliknij przycisk Zbierz dzienniki w lewym górnym rogu. Pojawi się okno konfiguracji.

5. W sekcji Przechowywanie logów wybierz jedną lub obie lokalizacje:

Maszyna docelowa: zapisz logi na komputerze, którego dotyczy problem.
Udział sieciowy: zapisz logi w udziale sieciowym.
Bitdefender Cloud: logi zostają zapisane w Chmurze Bitdefender, do której ma dostęp zespół pomocy technicznej. Dostępne tylko dla Konsoli w Chmurze. 

Jeśli wybierzesz Udział sieciowy jako lokalizację przechowywania, możesz użyć opcji Zapisz logi również w celu, aby zapisać kopię archiwum logów na komputerze, którego dotyczy problem, jako kopię zapasową.

6. Podaj niezbędne informacje (ścieżka lokalna, poświadczenia dla udziału sieciowego, ścieżka do udostępnionej lokalizacji) w zależności od wybranej lokalizacji.

7. Kliknij przycisk Zbierz logi.

Jeśli wybierzesz opcję Bitedefender Cloud: 

– Logi zostaną zapisane zarówno w chmurze jak i na maszynie docelowej. 

– Po wysłaniu archiwum dostarcz pomocy technicznej wszystkich niezbędnych informacji. 

Aby wysłać logi do pomocy technicznej Bitdefender Enterprise, uzyskaj dostęp do wybranej lokalizacji przechowywania i znajdź plik archiwum o nazwie ST_[nazwa_komputera]_[bieżąca data]. Załącz archiwum do zgłoszenia do pomocy technicznej w celu dalszego rozwiązywania problemów.

Wiersz polecenia

Za pomocą Wiersza polecenia można zbierać logi bezpośrednio z komputera, którego dotyczy problem. Ta metoda jest przydatna w sytuacjach, gdy nie masz dostępu do GravityZone Control Center lub komputer nie komunikuje się z konsolą.

1. Otwórz wiersz polecenia z uprawnieniami administratora.

2. Przejdź do folderu instalacyjnego produktu. Domyślna ścieżka to:
C:\Program Files\Bitdefender\Endpoint Security

3. Zbierz i zapisz logi, uruchamiając następujące polecenie:

Product.Support.Tool.exe collect

Logi są domyślnie zapisywane w C:\Windows\Temp.
Opcjonalnie, jeśli chcesz zapisać Support Tool log w niestandardowej lokalizacji, użyj opcji ścieżki:

Product.Support.Tool.exe collect [path="<ścieżka_do_pliku>"] 

Przykład:

Product.Support.Tool.exe collect path="D:\Test"

Podczas wykonywania polecenia na ekranie widać pasek postępu.
Po zakończeniu procesu dane wyjściowe wyświetlają nazwę archiwum i jego lokalizację.

Aby wysłać logi do pomocy technicznej Bitdefender Enterprise, przejdź do C:\Windows\Temp lub niestandardowej lokalizacji i znajdź plik archiwum o nazwie ST_[nazwa_komputera]_[bieżąca data]. Załącz archiwum do zgłoszenia do pomocy technicznej w celu dalszego rozwiązywania problemów.

Źródło: https://www.bitdefender.com/support/generating-endpoint-security-support-tool-log-1133.html#support


Autor


Awatar

Krzysztof B.

Pochodzę z Gdyni i jestem certyfikowanym inżynierem produktów z rodziny Bitdefender. Na co dzień zajmuję się pomocą techniczną wersji biznesowej GravityZone.

Zobacz posty autora


Artykuły które mogą Ci się spodobać

    Formularz kontaktowy

    Wybierz odpowiednią opcję aby przejść do formularza kontaktowego. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe!

    klient-indywidualnyklient-biznesowyreseller

    Dane kontaktowe
    stalynowy