Dom i mała firma:
– Family Pack
– Total Security
– Internet Security
pomoc@bitdefender.pl
tel. +48 58 667 49 49 wew. 119

Jak wygenerować i przesłać dziennik BEST Windows Support Tool

Bitdefernder GravityZone zapewnia pełną widoczność ogólnej postawy bezpieczeństwa organizacji, globalnych zagrożeń bezpieczeństwa i kontroli nad usługami bezpieczeństwa, które chronią wirtualne maszyny, lub fizyczne komputery stacjonarne, serwery, oraz urządzenia mobilne. Wszystkie rozwiązania Bitdefender Enterprise Security są zarządzane wewnątrz GravityZone przez pojedynczą konsolę, Control Center, która zapewnia kontrolę, raportowanie, oraz alarmowanie usług dla różnych ról w organizacji.

Ten artykuł pomaga zapewnić zespołowi wsparcia technicznego Enterprise podstawowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów w przypadku, gdy Bitdefender Endpoint Security Tools (BEST Windows) nie działa prawidłowo w Twoim środowisku.

Przegląd

Bitdefender Endpoint Security Tools gwarantuje ochronę na komputerach lokalnych. Komunikuje się również z Control Center, aby otrzymywać polecenia administratora, oraz wysyłać wyniki swoich działań.

Kiedy kontaktujesz się z Bitdefender Enterprise Support w sprawie problemów z BEST, jego przedstawiciel może poprosić cię o dostarczenie szczegółowych informacji technicznych na temat komputerów dotkniętych problemem.

Aby pomóc Ci w dostarczeniu tych informacji, Bitdefender GravityZone zawiera dedykowane narzędzie do rozwiązywania problemów, BEST Support Tool.

Narzędzie gromadzi ustawienia systemu, oraz dzienniki konieczne do rozwiązywania problemów.

Wygeneruj Support Tool log

Aby wygenerować dziennik na komputerze mającym problem komputerze, użyj jednej z tych metod:

Metoda wiersza poleceń

Kreator GUI

Metoda Wiersza poleceń

Użyj tej metody jeśli BEST jest zainstalowany.

1. Otwórz Wiersz Poleceń z uprawnieniami administracyjnymi.

2. Przejdź do folderu instalacyjnego produktu. Domyślna ścieżka:

C:\Program Files\Bitdefender\Endpoint Security

3. Zbierz i zapisz wszystkie dzienniki poprzez uruchomienie tej komendy:

Product.Support.Tool.exe collect

Dzienniki zostaną zapisane domyślnie w C:\Windows\Temp.

4. Opcjonalnie, jeśli chcesz zapisać dziennik Narzędzia Wsparcia w niestandardowej lokalizacji, użyj opcji ścieżka:

Product.Support.Tool.exe collect [path=”ścieżka_do_pliku”]

Przykład:

Product.Support.Tool.exe collect path=”D:\Test”

W czasie, gdy polecenie jest wykonywane, można zauważyć pasek postępu na ekranie.

Po zakończeniu procesu, na wyjściu wyświetlana jest nazwa archiwum zawierającego dzienniki, oraz jego położenie.

Metoda kreatora GUI

Jeżeli BEST nie jest zainstalowany na komputerze, użyj pliku wykonywalnego Narzędzia Wsparcia BEST.

1. Pobierz Narzędzie Wsparcia BEST z odpowiednich linków poniżej:

– Dla systemów operacyjnych Windows 32-bit kliknij tutaj

– Dla systemów operacyjnych Windows 64-bit kliknij tutaj

2. Podążaj za instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby uruchomić Narzędzie Wsparcia.

Plik wyjściowy można znaleźć na Pulpicie, zapisany jako archiwum o następującej nazwie:

BDST_[Nazwa_komputera]_[obecna_data].

Prześlij plik dziennika

Aby przesłać plik dziennika Narzędzia Wsparcia, zależnie od użytej metody, podążaj za następnymi krokami:

Jeśli użyłeś wiersza poleceń:

1. Wejdź do C:\Windows\Temp i odszukaj plik archiwum o nazwie

ST[nazwa_komputera]_[obecna_data].

2. Wewnątrz archiwum otwórz plik problem.txt.

3. Wypełnij plik potrzebnymi danymi.

4. Dołącz archiwum do zgłoszenia wsparcia technicznego w celu dalszego rozwiązania problemów.

Jeśli użyłeś kreatora GUI:

1. Wejdź na Pulpit i odszukaj plik archiwum nazwany

BDST[nazwa_komputera]_[obecna_data].

2. Dołącz archiwum do zgłoszenia wsparcia technicznego w celu dalszego rozwiązania problemów.

Źródło: https://www.bitdefender.com/support/generate-and-submit-best-windows-support-tool-log-1133.html