Dom i mała firma:
– Family Pack
– Total Security
– Internet Security
pomoc@bitdefender.pl

Jak wygenerować raport BEST Support Tool Log na Linuxie

Ten artykuł pomaga dostarczać pomocy technicznej Bitdefendera istotnych dla rozwiązania problemów informacji, w razie gdyby Bitdefender Endpoint Security Tools (BEST) for Linux nie funkcjonował prawidłowo w środowisku.

Support Tool, który jest również zawarty w archiwum instalacji pozwala na zebranie logów z systemu i instalacji, gdyby ta instalacja się nie powiodła.

Generowanie Linux Support Tool log

Począwszy od wersji 6.1.5.527 BEST for Linux zawiera support tool. Aby go włączyć i zebrać logi, uruchom następujące komendy: 1. Włącz logowanie: sudo /opt/BitDefender/bin/bdconfigure enablelogs 2. Zbierz logi: sudo /opt/BitDefender/bin/bdconfigure deliverall Archiwum nazwane bitdefender_machineName_timeStamp.tar.gz zostało utworzone w /tmp Archiwum zawiera logi produktu, oraz modułu komunikacyjnego. 3. Wprowadź swój wybór, gdy pojawi się monit o dezaktywację i usunięcie dzienników oraz ponowne uruchomienie usług. Alternatywnie możesz zbierać logi z opcjami domyślnymi (dezaktywuj dzienniki, ponownie uruchom usługi, usuń pliki dziennika). W tym celu uruchom następujące polecenie: sudo /opt/BitDefender/bin/bdconfigure deliverall -default Możesz również wyłączyć logi ręcznie, przez uruchomienie tej komendy: sudo /opt/BitDefender/bin/bdconfigure disablelogs

Otrzymanie pomocy z Support Tool

sudo /opt/BitDefender/bin/bdconfigure –help

Źródło: https://www.bitdefender.com/support/generating-endpoint-security-for-linux-support-tool-log-1574.html