Dom i mała firma:
– Family Pack
– Total Security
– Internet Security
pomoc@bitdefender.pl

Jak wyłączyć automatyczne aktualizacje systemu w Windows 10

Moduł Patch Management w GravityZone zwalnia Cię z ciężaru aktualizowania punktów końcowych do najnowszej wersji, poprzez automatyczne rozpowszechnianie, oraz instalowanie łatek dla szerokiej gamy produktów.

Z Patch Management możesz również rozmieszczać, oraz instalować najnowsze aktualizacje Windows 10 jako alternatywy dla Automatycznych Aktualizacji Systemu Windows.

Aby móc to zrobić, najpierw musisz wyłączyć Automatyczne Aktualizacje na punktach końcowych przez Group Policy (GPO).

GPO znajduje się pod tą ścieżką: Computer Configuration \ Administrative Templates \ Windows Components \ Windows Update \ Configure Automatic Updates. Musisz ustawić Configure Automatic Updates na Diasabled (wyłączone). Następnie wymuś aktualizację obiektu zasad grupy przez swoje środowisko.

Źródło: https://www.bitdefender.com/support/how-to-disable-windows-automatic-updates-on-windows-10-2199.html