Najbardziej zaawansowana aplikacja do ochrony cybernetycznej dla Androida - Bitdefender Mobile Security & Antivirus

Pobierz

Jak zainstalować BEST na starszych systemach Windows

Ta instrukcja dotyczy poniższych systemów Windows:

– Windows XP,

– Windows Vista,

– Windows Server 2003,

– Windows Server 2003 R2,

– Windows Small Business Server 2003,

– Windows Server 2008,

– Windows Small Business Server 2008,

– Windows XP Embedded,

– Windows XP Tablet,

– Windows POSReady / Standard 2009,

– Windows Home Server.

Moduły działające na starszych systemach Windows:

– Antymalware

– Zaawansowana Kontrola Zagrożeń*

*Zaawansowana Kontrola Zagrożeń jest dostępna dla wszystkich obsługiwanych systemów operacyjnych Windows Server, z wyjątkiem Windows Server 2003.

Jak zainstalować BEST na starszych systemach Windows?

Aby móc zainstalować agenta Bitdefender Endpoint Security Tools (BEST) dla systemów na punkcie końcowym z systemem operacyjnym Windows Vista lub Windows Server 2008 i starszych należy pobrać pakiet Bitdefender Endpoint Security Tools (BEST) stąd:

Następnie należy zalogować się do swojej konsoli zarządzającej :

– Na stronie https://gravityzone.bitdefender.com dla wersji w chmurze.

– Wprowadzić do przeglądarki adres IP maszyny wirtualnej z zainstalowaną rolą konsoli zarządzającej w wersji lokalnej.

Kolejnym krokiem jest utworzenie pakietu instalacyjnego BEST w konsoli zarządzającej, pobranie go na dysk i rozpakowanie archiwum.

W archiwum znajdują się dwa pliki: instalator epskit_x64.exe i plik konfiguracyjny installer.xml.

Plik konfiguracyjny installer.xml z nowo pobranego pakietu z konsoli należy umieścić w jednym folderze z instalatorem Legacy, pobranym z powyższego linku.

Po udanej instalacji agent BEST powinien być połączony z konsolą, z której pochodzi plik installer.xml.