Najbardziej zaawansowana aplikacja do ochrony cybernetycznej dla Androida - Bitdefender Mobile Security & Antivirus

Pobierz

Jak zainstalować BEST na systemach Windows Legacy

UWAGA!

PRODUKT NIE POSIADA WSPARCIA PRODUCENTA ANI POMOCY TECHNICZNEJ! FIRMA MARKEN SYSTEMY ANTYWIRUSOWE DAJE KLIENTOM JEDYNIE MOŻLIWOŚĆ INSTALACJI NA STARSZYCH SYSTEMACH OPERACYJNYCH WINDOWS. KORZYSTANIE Z TEGO OPROGRAMOWANIA ODBYWA SIĘ NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA!

Systemy Windows Legacy:

– Windows XP,

– Windows Vista,

– Windows Server 2003,

– Windows Server 2003 R2,

– Windows Small Business Server 2003,

– Windows Server 2008,

– Windows Small Business Server 2008,

– Windows XP Embedded,

– Windows XP Tablet,

– Windows POSReady / Standard 2009,

– Windows Home Server.

Moduły działające na systemach Windows Legacy:

– Antymalware

– Zaawansowana Kontrola Zagrożeń*

*Zaawansowana Kontrola Zagrożeń jest dostępna dla wszystkich obsługiwanych systemów operacyjnych Windows Server, z wyjątkiem Windows Server 2003.

Jak zainstalować BEST na systemach Windows Legacy?

Aby móc zainstalować agenta Bitdefender Endpoint Security Tools (BEST) dla systemów na punkcie końcowym z systemem operacyjnym Windows Vista lub Windows Server 2008 i starszych należy pobrać pakiet Bitdefender Endpoint Security Tools (BEST) stąd:

Następnie należy zalogować się do swojej konsoli zarządzającej :

– Na stronie https://gravityzone.bitdefender.com dla wersji w chmurze.

– Wprowadzić do przeglądarki adres IP maszyny wirtualnej z zainstalowaną rolą konsoli zarządzającej w wersji lokalnej.

Kolejnym krokiem jest utworzenie pakietu instalacyjnego BEST w konsoli zarządzającej, pobranie go na dysk i rozpakowanie archiwum.

W archiwum znajdują się dwa pliki: instalator epskit_x64.exe i plik konfiguracyjny installer.xml.

Plik konfiguracyjny installer.xml z nowo pobranego pakietu z konsoli należy umieścić w jednym folderze z instalatorem Legacy, pobranym z powyższego linku.

Po udanej instalacji agent BEST powinien być połączony z konsolą, z której pochodzi plik installer.xml.