Dom i mała firma:
– Family Pack
– Total Security
– Internet Security
pomoc@bitdefender.pl

Jak zmienić hasło do MongoDB GravityZone

Hasło do MongoDB

Podczas pierwszej instalacji roli bazy danych, w początkowej fazie instalacji urządzenia GravityZone, zostaniesz poproszony o ustawienie hasła dla bazy danych MongoDB.

Jeśli MongoDB jest już zainstalowany, zalecamy zmianę hasła, ponieważ ograniczenie dostępu do krytycznych serwerów, takich jak Baza danych Bitdefender GravityZone, jest najlepszą praktyką w zapobieganiu przed atakami.

Jak zmienić hasło do MongoDB

Aby zmienić hasło do bazy danych, należy wykonać następujące kroki:

1. Zaloguj się do CLI urządzenie za pomocą ustawienia poświadczeń bdadmin.

2. Przejdź do Zaawansowane.

3. Przejdź do Ustaw nowe Hasło Bazy Danych.

4. Wprowadź nowe hasło do bazy danych MongoDB, zgodnie z przedstawionymi wymaganiami (musi składać się z od 6 do 32 znaków długości, zawierać co najmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, jedną cyfrę, oraz jeden znak specjalny).

5. Wciśnij OK.

Źródło: https://www.bitdefender.com/support/how-to-change-the-gravityzone-mongodb-password-1567.html