Dom i mała firma:
– Family Pack
– Total Security
– Internet Security
pomoc@bitdefender.pl

Jak zresetować hasło do produktu Bitdefender

Aby zresetować hasło dla produktu Bitdefender wykonaj następujące kroki:

1. Wejdź w następujący link, aby pobrać na komputer narzędzie do resetowania hasła.

2. uruchom ponownie system w Trybie Awaryjnym. Potrzebne informacje znajdują się w tym artykule (tryb awaryjny).

3. W Trybie Awaryjnym kliknij prawym klawiszem myszy na narzędzie i wybierz „Uruchom jako Administrator”. Otworzy się okno Wiersza polecenia. Zaczekaj aż pojawi się wiadomość „Finished”.

4. Wciśnij jakiś klawisz, aby zakończyć proces.

5. Po ponownym uruchomieniu systemu możesz ponownie ustawić hasło.

Źródło: https://www.bitdefender.com/support/how-do-i-reset-the-bitdefender-product-password-1113.html