Najbardziej zaawansowana aplikacja do ochrony cybernetycznej dla Androida - Bitdefender Mobile Security & Antivirus

Pobierz

PhishingPoradniki

Katastrofy naturalne i poważne oszustwa internetowe

Piotr R

8 lipca 2024

Postęp technologiczny przyniósł znaczące korzyści, usprawniając komunikację, handel i wygodę. Jednak te same zalety przyniosły szereg upadków, zwiększając naszą zwiększoną podatność na oszustwa. Rozprzestrzenianie się dostępu do Internetu i urządzeń mobilnych rozszerzyło zakres wektorów wykorzystywanych przez aktorów zagrożeń do organizowania złośliwych kampanii. Wraz ze stale rosnącą popularnością mediów społecznościowych, aplikacji do płatności peer-to-peer i internetowych rynków, oszuści zgromadzili mnóstwo narzędzi i platform, aby wykorzystać katastrofy naturalne do rozpowszechniania poważnych i groźnych oszustw.

Phishing

Oszustwa związane z katastrofami naturalnymi

W obliczu chaosu będącego następstwem gwałtownych zjawisk pogodowych, takich jak tornada, huragany, gradobicia i tsunami, pilna potrzeba niesienia pomocy i napraw stwarza podatny grunt dla oszustw internetowych.

Cyberprzestępcy często wykorzystują niefortunne scenariusze, aby żerować na potrzebach swoich ofiar w zakresie chęci niesienia pomocy. W tym przewodniku przyjrzymy się oszustwom, które często pojawiają się po ekstremalnych zjawiskach pogodowych, zapewniając wgląd w złośliwe taktyki stosowane przez aktorów zagrożeń, aby pomóc Ci uniknąć stania się ofiarą tych schematów.

Zrozumienie metod stosowanych przez oszustów i podjęcie środków zapobiegawczych może zwiększyć Twoje szanse na uniknięcie prób oszustw w obliczu chaosu będącego następstwem klęsk żywiołowych.

Oszustwa związane z remontami domów

Oszustwa związane z remontami domów zazwyczaj zaczynają się od oszustów oferujących niezamawiane usługi od pozorowanych wykonawców, którzy twierdzą, że są w okolicy. Oferty te mogą wspominać o pracach, które należy wykonać, takich jak naprawa dachu, usuwanie gruzu lub inne pilne zadania, które następują po ekstremalnych zjawiskach pogodowych.

Jak można się spodziewać, oszuści uciekają się do różnych technik, aby zwabić ofiarę, np. oferując znaczne zniżki lub obiecując, że praca zostanie wykonana szybko i za niską cenę.

Po zatrudnieniu oszuści mogą żądać wysokich płatności z góry, mówiąc, że potrzebują pieniędzy na zakup materiałów. Następnie albo pojawiają się i wykonują pracę poniżej standardu w domu, albo odchodzą z pieniędzmi, nie wykonując żadnej pracy.

Przykład:

Właściciel domu na obszarze dotkniętym huraganem zatrudnia wykonawcę, który twierdzi, że ma jakieś materiały pozostałe po pobliskiej pracy. Po otrzymaniu znacznego depozytu wykonawca znika po wykonaniu minimalnej ilości pracy lub w ogóle nie pojawia się na miejscu pracy.

Wskazówki dotyczące łagodzenia skutków tego typu oszustwa:

 • Unikaj płatności z góry: niektórzy wykonawcy mogą żądać dużych płatności z góry. Zamiast tego wybierz płacenie w mniejszych ratach w miarę postępu prac.
 • Bądź sceptyczny: niektórzy wykonawcy mogą wyolbrzymiać znaczenie prac, które trzeba wykonać, zwłaszcza jeśli Twój dom ucierpiał z powodu złej pogody. Poczucie pilności w ofercie może sprawić, że zaakceptujesz wszystko, nie zastanawiając się, czy oferta wydaje się uzasadniona.
 • Umowy pisemne: sporządź szczegółową umowę pisemną z wybranym przez siebie wykonawcą, określając zakres prac, materiały i harmonogram.
 • Zweryfikuj uprawnienia: priorytetem jest sprawdzenie uprawnień i referencji wykonawcy. Jeśli to możliwe, sprawdź u poprzednich klientów lub poszukaj opinii w sieci.

Oszustwa charytatywne

Jak sama nazwa wskazuje, oszustwa charytatywne wykorzystują dobrą naturę i hojność ludzi, którzy chcą pomóc osobom dotkniętym tragedią.

Aby wykorzystać te niefortunne wydarzenia jako broń, sprawcy zagrożeń tworzą fałszywe organizacje charytatywne, podszywają się pod legalne organizacje, a nawet pod gwiazdy lub inne zaufane osoby, prosząc o datki za pośrednictwem różnych kanałów, w tym mediów społecznościowych, poczty e-mail i połączeń telefonicznych.

Przykład:

Po katastrofie naturalnej ludzie są wykorzystywani przez nieuczciwe organizacje charytatywne, które twierdzą, że zapewniają pomoc ofiarom. Sprawcy żerują na dobrej naturze ofiarodawców prosząc ich o szybką darowiznę pieniędzy, aby mogli natychmiast dostarczyć pomoc. Jednak organizacja charytatywna jest fałszywa, a wszystkie dochody trafiają bezpośrednio na konto oszusta.

Wskazówki dotyczące łagodzenia skutków oszustw charytatywnych:

 • Weryfikacja organizacji charytatywnych: zbadaj organizację charytatywną, korzystając z wiarygodnych źródeł, takich jak Give.org.
 • Uważaj na naśladowców: wiele osób stosujących cyberprzestępstwa maskuje swoje organizacje charytatywne, podszywając się pod legalne organizacje, co utrudnia niewprawnemu oku rozpoznanie nieuczciwych organizacji.
 • Uważaj na taktyki nacisku: nie ulegaj naciskom ani innym taktykom, których oszust może użyć przeciwko tobie, aby zmusić cię do poddania się. Uczciwe organizacje charytatywne rzadko, jeśli w ogóle, będą cię poganiać, abyś przekazał darowiznę.
 • Darowizny bezpośrednie: nigdy nie dokonuj darowizn za pośrednictwem linków lub usług stron trzecich. Zamiast tego zrób to bezpośrednio za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej organizacji charytatywnej.

Oszustwa związane z fałszywymi inspekcjami

W tym scenariuszu cyberprzestępcy podszywają się pod inspektorów usług komunalnych lub firmy ubezpieczeniowe oferujące bezpłatne inspekcje. Po przeprowadzeniu fałszywej inspekcji oszuści często twierdzą, że znaleźli poważne uszkodzenia i oferują naprawę po obniżonej cenie.

Niestety raporty są fałszywe i służą do oszukiwania ofiar i kradzieży ich pieniędzy. Jak można się było spodziewać, przestępcy dodają również poczucie pilności do swoich ustaleń, oszukując niczego niepodejrzewające ofiary, aby poddały się pod presją i zaakceptowały fałszywe reparacje.

Przykład:

Nieuczciwy inspektor kontaktuje się z niedawną ofiarą trąby powietrznej lub powodzi, oferując bezpłatną inspekcję dachu lub piwnicy. Po fałszywej inspekcji „inspektor” odkrywa poważne uszkodzenia i naciska na właściciela domu, aby natychmiast dokonał naprawy za znaczną zaliczkę. Zaniepokojona ofiara akceptuje ofertę, a oszust zabiera zaliczkę i znika.

Wskazówki dotyczące łagodzenia skutków oszustw związanych z fałszywymi inspektorami:

 • Druga opinia: jeśli Twój dom został niedawno dotknięty ekstremalnym zjawiskiem pogodowym, nie akceptuj bezmyślnie pierwszej oferty. Zawsze szukaj drugiej opinii na temat każdej znaczącej sugerowanej naprawy.
 • Zweryfikuj inspektorów: sprawdź, czy inspektor budowlany jest prawdziwy. Potwierdź tożsamość i przynależność inspektora przed zezwoleniem na dostęp do Twojej nieruchomości.
 • Firmy ubezpieczeniowe: jeżeli to możliwe, koordynuj kontrole za pośrednictwem swojej firmy ubezpieczeniowej, aby uniknąć oszustwa i mieć pewność, że kontrola Twojej nieruchomości jest prawidłowa.

Oszustwa związane z płatnościami peer-to-peer (P2P)

W obliczu katastrof naturalnych ludzie często korzystają z aplikacji do płatności peer-to-peer (P2P), takich jak PayPal, Venmo czy Zelle, aby szybko przesłać pieniądze na pilne naprawy, tymczasowe zakwaterowanie lub darowizny.

Oszuści wykorzystują tę pilną potrzebę i dokonują fałszywych transakcji w celu kradzieży pieniędzy lub danych osobowych.

Przykład:

Ofiary ekstremalnych zjawisk pogodowych mogą wystawiać przedmioty na sprzedaż, próbując zebrać pieniądze na naprawy. Oszuści mogą przepłacać, używając skradzionych kart kredytowych, a następnie kontaktować się ze sprzedawcą, twierdząc, że to pomyłka, i żądać zwrotu nadwyżki.

Ofiara zwraca nadpłaconą kwotę, płatność zostaje oznaczona jako oszukańcza, a pierwotna kwota zostaje anulowana, przez co ofiara zostaje pozbawiona przedmiotu, pieniędzy i nadwyżki zwrotu.

Wskazówki dotyczące łagodzenia skutków:

 • Tylko zaufane kontakty: unikaj transakcji z osobami, których nie znasz osobiście i którym nie ufasz, szczególnie w czasie katastrof naturalnych.
 • Weryfikuj prośby: zawsze sprawdzaj legalność próśb, zwłaszcza jeśli otrzymasz pilną prośbę o fundusze od znajomych lub członków rodziny. Zweryfikuj prośbę za pomocą oddzielnego kanału (np. połączenia telefonicznego) przed wysłaniem jakichkolwiek pieniędzy.
 • Uważaj na metodę zwrotu nadwyżki: aplikacje płatności P2P często oferują opcje zwrotu. Jeśli ktoś skontaktuje się z Tobą w sprawie zwrotu nadwyżki pieniędzy, zasugeruj, aby skorzystał ze wbudowanej funkcji aplikacji, aby poradzić sobie z sytuacją.
 • Stosuj dodatkowe zabezpieczenia: włącz dodatkowe opcje zabezpieczeń w aplikacjach płatniczych, takie jak uwierzytelnianie wieloskładnikowe, dane biometryczne i kody PIN.

Oszustwa polegające na podszywaniu się pod rząd

W tym scenariuszu cyberprzestępcy podszywają się pod urzędników rządowych oferujących pomoc lub dotacje na odzyskiwanie po katastrofie. Zbierają dane osobowe swoich ofiar i często proszą o opłaty z góry za przetworzenie domniemanej pomocy.

Pomoc jednak nigdy nie nadchodzi, a oszust kradnie dane osobowe ofiar lub ich ciężko zarobione pieniądze.

Przykład:

Po powodzi ofiary otrzymują telefony od osób podających się za przedstawicieli Agencji Zarządzania Kryzysowego, proszących o podanie danych osobowych w celu przyspieszenia pomocy. Informacje te są następnie wykorzystywane do kradzieży tożsamości lub innych rodzajów oszustw.

Wskazówki dotyczące łagodzenia skutków tego typu oszustów:

 • Weryfikacja połączeń: skorzystaj z oficjalnych danych kontaktowych, aby zadzwonić lub wysłać wiadomość bezpośrednio do agencji i zweryfikować autentyczność połączeń.
 • Brak opłat: agencje rządowe nigdy nie pobierają opłat za rozpatrywanie wniosków o pomoc finansową.
 • Chroń dane osobowe: unikaj udostępniania danych osobowych przez telefon, nawet jeśli osoba, która o nie prosi, przedstawia się jako urzędnik państwowy. Sprawdź tożsamość dzwoniącego i unikaj nadmiernego udostępniania danych osobowych przez telefon lub online.

Oszustwa związane z wynajmem mieszkań

Po klęskach żywiołowych wiele rodzin tymczasowo pozostaje bez schronienia i szuka tymczasowego mieszkania. W tym scenariuszu oszuści zamieszczają fałszywe oferty wynajmu lub oferują tymczasowe zakwaterowanie ofiarom katastrof.

Często są one oferowane po niskich cenach, co zachęca ofiary ekstremalnych zjawisk pogodowych do szybkiego kontaktu z osobą wystawiającą ofertę. Po zebraniu depozytów sprawcy znikają bez śladu, pozostawiając ofiary bez zakwaterowania.

Przykład:

Rodzina, która została przesiedlona z powodu huraganu, znajduje w Internecie dogodną ofertę wynajmu, wpłaca kaucję i po przyjeździe odkrywa, że nieruchomość nie istnieje.

Wskazówki dotyczące łagodzenia skutków:

 • Badania ofert: zweryfikuj legalność ofert wynajmu za pośrednictwem wiarygodnych stron internetowych i odwiedź nieruchomość osobiście, jeśli to możliwe. Unikaj wysyłania depozytów przed rozmową z właścicielem, najlepiej twarzą w twarz i wejściem na nieruchomość.
 • Bezpieczne transakcje: unikaj niepewnych, niemożliwych do wyśledzenia metod płatności. Wielu oszustów woli przelewy bankowe lub transakcje kryptograficzne, aby zatrzeć ślady. Jeśli osoba wystawiająca ofertę o tym wspomni, może to oznaczać, że oferta jest oszustwem.
 • Sprawdź recenzje: jeśli to możliwe, wyszukaj właściciela lub wymienioną nieruchomość i sprawdź recenzje. Uważaj na fałszywe recenzje, które są przesadnie pozytywne; sprawdź również, czy wszystkie recenzje są aktualne, ponieważ może to być dobry wskaźnik, że są fałszywe.
  Korzystanie ze specjalistycznego oprogramowania

Dedykowane oprogramowanie antyscamowe, takie jak Bitdefender Scamio, może dać Ci większe szanse na powstrzymanie oszustów i ich prób kradzieży Twoich danych osobowych lub funduszy. Scamio wykorzystuje sztuczną inteligencję, zaawansowane algorytmy i uczenie maszynowe do wykrywania oszustw za pośrednictwem wiadomości e-mail, SMS-ów, wiadomości w języku angielskim, obrazów i kodów QR.

Scamio może analizować prośby o darowizny, oferty usług naprawczych otrzymane po katastrofie i inne podejrzane treści, zapewniając ich legalność przed podjęciem jakichkolwiek działań. Zapewnia przyjazny dla użytkownika interfejs do wykrywania oszustw na dowolnym urządzeniu, ponieważ można go swobodnie używać w przeglądarkach internetowych, WhatsApp i Facebook Messenger.

Oczywiście warto także zawsze korzystać ze skutecznego antywirusa, który został wyposażony w moduł antyphihingowy, np. Bitdefender Total Security.

Oszustwa związane z katastrofami naturalnymi – kluczowe wnioski

Skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych stwarzają idealną burzę dla oszustów, którzy wykorzystują bezbronne osoby. Od oszustw związanych z remontami domów po fałszywe prośby o pomoc charytatywną i podszywanie się pod rząd, aktorzy zagrożeń zawsze szukają nowych sposobów na wykorzystanie bezbronności i desperacji ofiar. Wieloaspektowe podejście do spraw cyberbezpieczeństwa jest kluczowe dla złagodzenia tego typu ryzyka.

 


Autor


Piotr R

Account Manager, od ponad roku pracuję w branży IT i od ponad 5 lat jestem copywriterem. Do moich zadań należy nawiązywanie współpracy partnerskich, pisanie i redagowanie tekstów, kontakt z dziennikarzami, tworzenie notatek prasowych oraz zamieszczanie ich na stronach internetowych i w naszych mediach społecznościowych. Wcześniej byłem przez kilka lat związany z branżą OZE oraz z technologiami telemetrycznymi i elektronicznymi. Interesuję się językoznawstwem, literaturą, grą na gitarze oraz branżą gier.

Zobacz posty autora


Artykuły które mogą Ci się spodobać

  Formularz kontaktowy

  Wybierz odpowiednią opcję aby przejść do formularza kontaktowego. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe!

  klient-indywidualnyklient-biznesowyreseller

  Dane kontaktowe
  stalynowy