Najbardziej zaawansowana aplikacja do ochrony cybernetycznej dla Androida - Bitdefender Mobile Security & Antivirus

Pobierz

Kompatybilność Bitdefender Endpoint Security Tools z Debian 8

Bitdefender Endpoint Security Tools wspiera Debian 8 pod następującymi warunkami:

Skanowanie Dostępowe jest dostępne tylko, jeśli tryb Fanotify zostanie ustawiony w tryb wymuszania, a pakiet jądra zostanie odbudowany.

Aby zezwolić Dostępowemu skanowaniu plików na urządzeniu z Debian 8, musisz skonfigurować je następująco:

1. Zainstaluj pakiety pakiet podstawowy, oraz jądra.

$ sudo apt-get install build-essential kernel-package

2. Upewnij się, że masz co najmniej 9 GB wolnego miejsca na dysku twardym.

Możesz zwolnić miejsce na dysku, czyszcząc pobrane pakiety.

$ sudo apt-get clean

3. Pobierz źródła pakietów.

$ apt-get source linux-image-3.16.0-4-amd64

To polecenie pobierze najnowszą wersję źródeł w nowym katalogu pod bieżącym.

Ostrzeżenie:

Wersje użyte w tym artykule są jedynie przykładami. Upewnij się, że używasz prawidłowych wersji dla Twojego systemu.

4. Zmień bieżący katalog na nowo utworzony.

$ cd linux-3.16.7-ckt11

5. Skopiuj plik konfiguracyjny działającego jądra

$ cp -f /boot/config-`uname -r` .config

6. W pliku .config zmień następujący wiersz:

# CONFIG_FANOTIFY_ACCESS_PERMISSIONS is not set

na:

CONFIG_FANOTIFY_ACCESS_PERMISSIONS=y

7. Zbuduj pakiet jądra:

$ fakeroot make-kpkg --initrd --revision=1.0 kernel_image

Pakiet powinien się znajdować w katalogu nadrzędnym:

$ls -l ..
total 118352
drwxr-xr-x 25 admin admin 4096 Sep 3 01:30 linux-3.16.7-ckt11
-rw-r--r-- 1 admin admin 3111276 Aug 5 02:21
linux_3.16.7-ckt11-1+deb8u3.debian.tar.xz
-rw-r--r-- 1 admin admin 140639 Aug 5 02:21 linux_3.16.7-ckt11-1+deb8u3.dsc
-rw-r--r-- 1 admin admin 81714900 Jul 17 01:13 linux_3.16.7-ckt11.orig.tar.xz
-rw-r--r-- 1 admin admin 34229740 Sep 3 01:32 linux-image-3.16.7-ckt11_1.0_amd64.deb

8. Zainstaluj nowe jądro:

$ cd ..
$ sudo dpkg -i linux-image-3.16.7-ckt11_1.0_amd64.deb

9. Zaktualizuj grub.

$ sudo update-grub2

Możesz teraz ponownie uruchomić komputer na nowym jądrze. Jeśli grub nie wybrał go automatycznie, możesz to zrobić samodzielnie z menu startowego.

Źródło: https://www.bitdefender.com/support/bitdefender-endpoint-security-tools-compatibility-with-debian-8-1482.html

    Formularz kontaktowy

    Wybierz odpowiednią opcję aby przejść do formularza kontaktowego. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe!

    klient-indywidualnyklient-biznesowyreseller

    Dane kontaktowe
    stalynowy