Najbardziej zaawansowana aplikacja do ochrony cybernetycznej dla Androida - Bitdefender Mobile Security & Antivirus

Pobierz

05 listopada 2019

MENEDŻER HASEŁ

Czym jest Menedżer Haseł?

Modułu Menedżera Haseł ma za zadanie grupowanie w jednym miejscu loginów i haseł do różnych serwisów internetowych, z których korzysta użytkownik. Stanowi on również dedykowaną wtyczkę do poszczególnych przeglądarek. Oprócz poświadczeń stron www przechowuje również dane dostępowe kont bankowych, serwerów poczty, aplikacji, a także sieci Wi-Fi.

Na czym polega działanie modułu Menedżera Haseł?

Działanie modułu Menedżera Haseł polega na utworzeniu własnego Portfela, zabezpieczonego hasłem głównym. Oprócz samego przechowywania wprowadzonych poświadczeń, moduł posiada funkcje automatycznego uzupełniania pól przypisanymi do adresów danymi, oraz posiada zintegrowany generator bezpiecznych haseł.

Które wersje Bitdefendera zawierają Menedżer Haseł?

Menedżer Haseł znajduje się w poniższych wersjach produktu Bitdefender:

Antivirus Plus

Internet Security

Total Security (tylko dla Windows)

Family Pack (tylko dla Windows)

Z jakimi przeglądarkami jest kompatybilny moduł Menedżera Haseł?

Na obecną chwilę moduł Menedżer Haseł kompatybilny jest z przeglądarkami:

– Internet Explorer – Mozilla Firefox – Google Chrome – Bitdefender Safepay

Dla których systemów operacyjnych przeznaczony jest Menedżer Haseł?

Moduł Menedżer Haseł dostępny jest tylko dla systemów Windows 7 i nowszych.

Jak używać modułu Menedżer Haseł?

Aby korzystać z modułu Menedżera Haseł należy przejść w oknie programu do zakładki Prywatność, a następnie włączyć suwak w jego sekcji.

1. Na początek należy utworzyć własny Portfel wybierając pozycję Stwórz nowy Portfel.

2. W oknie, które się otworzy, użytkownik może zdecydować, czy chce utworzyć nowy Portfel lub zaimportować istniejący z posiadanego, wcześniej wyeksportowanego pliku .db.

3. Po wybraniu pozycji Utwórz nowy, wyświetli się okno, w którym należy wprowadzić odpowiednio nazwę dla bazy danych Portfela, hasło do niego, oraz wskazówkę, aby użytkownik mógł na jej podstawie przypomnieć sobie hasło (wprowadzona na zdjęciu wskazówka jest tylko przykładem, zaleca się używanie bardziej skomplikowanych haseł).

Uwaga: Dla większego bezpieczeństwa, ważne jest, żeby hasło do Portfela było odpowiednio skomplikowane.

Uwaga: Hasło musi zawierać co najmniej 1 wielką literę, oraz co najmniej jedną cyfrę lub znak specjalny.

Uwaga: W przypadku utraty hasła, nie będzie możliwości odzyskania wprowadzonych do Portfela danych.

4. Po ustawieniu hasła i kliknięciu przycisku Kontynuuj, użytkownik może zdecydować, czy chce umieścić swój Portfel w chmurze, aby zsynchronizować jego używanie z innymi urządzeniami z systemem Windows.

Uwaga: W przypadku korzystania z opcji synchronizacji, dane powiązane z bankowością nie będą przechowywane w chmurze.

5. W ostatnim kroku należy wskazać, w której przeglądarce Portfel ma zapisywać wprowadzone przez użytkownika poświadczenia do logowania.

Po wybraniu, w oknie programu, pozycji Moje Portfele, użytkownik może zobaczyć jakie Portfele zostały utworzone. Z tego miejsca można je Otworzyć, aby podejrzeć, dodać lub edytować dane ręcznie, oraz Zablokować do nich dostęp w przypadku, gdy Portfel jest otwarty.

Gdy użytkownik potrzebuje skorzystać ze swojego Portfela, zostanie poproszony o wprowadzenie ustawionego wcześniej hasła za pomocą poniższego komunikatu:

W pierwszej zakładce, użytkownik może wprowadzić do przechowania swoje dane osobowe.

Otwarty Portfel po kliknięciu przycisku + Dodaj element, prezentuje się następująco:

W drugiej zakładce znajdują się poświadczenia do logowania do stron internetowych.

W trzeciej zakładce użytkownik może wprowadzić dane związane z bankowością online tj. dane karty lub dane konta bankowego.

W następnej zakładce użytkownik może umieścić dane dotyczące kont swojego serwera poczty e-mail.

Kolejna zakładka odpowiada za przechowywanie poświadczeń logowania do kont w aplikacjach.

Ostatnia zakładka odpowiada za przechowywanie danych dotyczących sieci Wi-Fi.

Jak dostosować ustawienia Menedżera Haseł?

Przechodząc w oknie programu do menu Ustawienia, użytkownik może dostosować działanie Menedżera Haseł.

W pierwszej zakładce, Wtyczki należy wybrać, na których przeglądarkach ma zostać zainstalowana wtyczka Portfel Bitdefender.

W drugiej zakładce Opcje Zabezpieczeń, można wybrać metodę wpisywania swojego głównego hasła do Portfela:

W momencie logowania. – W momencie Uruchomienia przeglądarki lub aplikacji. – Brak hasła.

W tym oknie również można zdecydować, czy Portfel ma być blokowany hasłem po wykryciu, że użytkownik przez dłuższą chwilę nie posługiwał się komputerem.

Ostatnia zakładka Opcje Autouzupełniania, dzieli się na trzy sekcje:

1. Pierwsza sekcja pozwala na zdecydowanie, czy wprowadzane poświadczenia do logowania mają być zapamiętywane automatycznie przez moduł Menedżera Haseł, czy użytkownik musi je wpisywać ręcznie, czy też moduł ma za każdym razem pytać użytkownika o decyzję.

2. Opcja w drugim polu zezwala lub nie zezwala na automatyczne uzupełnianie danych do logowania po przejściu do zapisanej w Portfelu sekcji logowania. Użytkownik nie musi robić tego ręcznie.

3. Ostatnie pole włącza lub wyłącza powiadomienia dotyczące wypełniania formularzy.

Jakie są możliwości wtyczki Portfela Bitdefender w przeglądarce?

Menu wtyczki Portfela wygląda w następujący sposób:

Z rozwijanego menu użytkownik może:

Otworzyć oraz Zablokować Portfel wprowadzając swoje hasło.

– Z pozycji stron www przejść do zapisanych stron formularzy logowania.

– W pozycji Wypełnij formularze ręcznie umieścić zapisane poświadczenia dla danej strony w formularzu logowania do konta.

– Użyć Generatora Haseł do stworzenia odpowiednio długiego i skomplikowanego hasła, które zwiększy bezpieczeństwo posiadanych kont.

Pozycja Ustawienia przenosi użytkownika do pozycji Ustawienia w głównym oknie programu.

Ostatnia pozycja Wyślij raport o problemach przekierowuje do działu wsparcia technicznego na stronie producenta.

Jak przemieszczać Portfele między swoimi urządzeniami?

Aby przenieść swój Portfel na inne urządzenie należy wyeksportować go do pliku bazy danych .db, a następnie przenieść go na nowe urządzenie. Po zainstalowaniu oprogramowania Bitdefender na nowym urządzeniu, można zaimportować plik bazy danych z hasłami wybierając odpowiednią opcję w menu Moje Portfele, jak pokazano poniżej.

W tym miejscu można również:

– W zakładce Ustawienia ponownie zdecydować, czy Portfel ma się synchronizować między urządzeniami za pomocą chmury.

Zmienić obecne hasło do swojego Portfela.

– Usunąć swój Portfel.

Dane kontaktowe:

Sklep internetowy

sklep@bitdefender.pl

Pomoc techniczna

pomoc@bitdefender.pl

Marketing

promocje@marken.com.pl

Centrala

kontakt@marken.com.pl

    Formularz kontaktowy

    Wybierz odpowiednią opcję aby przejść do formularza kontaktowego. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe!

    klient-indywidualnyklient-biznesowyreseller

    Dane kontaktowe
    stalynowy