Najbardziej zaawansowana aplikacja do ochrony cybernetycznej dla Androida - Bitdefender Mobile Security & Antivirus

Pobierz

Monitorowanie Integralności

Czym jest Monitorowanie Integralności?

Monitorowanie Integralności znane również jako FIM (File Integrity Monitoring) jest dodatkowo płatnym modułem, którego zadaniem jest umożliwienie administratorom monitorowanie zasobów (plików, katalogów, wartości i kluczy rejestru, użytkowników, udziałów, grup).

Moduł Monitorowania Integralności zainstalowany na punkcie końcowym (Windows & Linux) będzie przetwarzał skonfigurowane zestawy reguł i wywoływał alarmy gdy zostaną zmienione atrybuty monitorowanego zasobu.

W GravityZone administrator uzyska dostęp do nowej sekcji, która pozwoli mu na skonfigurowanie reguł i wysłanie ich do punktu końcowego oraz nową zakładkę w której będzie mógł zobaczyć zdarzenia dotyczące monitorowanych zasobów. 

Sekcja Monitorowanie Integralności zawiera jedną podsekcję o nazwie “Czas Rzeczywisty”, odpowiedzialną za konfigurację monitorowania integralności w czasie rzeczywistym.

W podsekcji Czas Rzeczywisty znajdziemy następujące ustawienia

 • Checkbox pozwalający na włączenie lub wyłączenie monitorowania w czasie rzeczywistym. Domyślnie ta funkcja jest wyłączona. 
 • Sekcja Tryb przetwarzania reguł gdzie administrator może wybrać z jaką wydajnością ma pracować moduł.
 • Obszar wyboru zestawu reguł gdzie administrator może wybrać zestaw reguł, który ma zostać zastosowany na punkcie końcowym.

W tej sekcji administrator może wybrać z rozwijanego menu jeden lub więcej zestawów reguł.

W zależności od kontekstu w którym załadowany zostanie formularz, wybór zestawów reguł może się różnić:

 •  Podczas tworzenia nowej polityki, selektor wczyta wszystkie zestawy reguł należące do firmy do której przynależy użytkownik.
 • Podczas edytowania polityki, selektor wczyta wszystkie zestawy należące do firmy której użytkownik utworzył politykę.

 

 

 

Dla jakich wersji Bitdefender GravityZone jest dostępny Dodatek Monitorowanie Integralności?

Dodatek Monitorowanie Integralności jest dostępny dla wszystkich wersji Bundle – Bitdefender GravityZone Business Security, Bitdefender GravityZone Business Security Premium, Bitdefender GravityZone Business Security Enterprise oraz dla licencji a’la carte.

Dodatek jest kompatybilny zarówno z konsolą w chmurze jak i z konsolą on-premise.

Jak zainstalować moduł Monitorowania Integralności na punkcie końcowym?

Sposób instalacji będzie się różnił w zależności od tego czy BEST jest już zainstalowany na punkcie końcowym. 

 •  Jeżeli BEST nie jest zainstalowany jeszcze na punkcie końcowym, to zaznaczamy moduł Monitorowanie Integralności w pakiecie.

 • Jeżeli BEST jest już zainstalowany na punkcie końcowym, przejdź do zakładki Sieć, kliknij prawym przyciskiem myszy w punkt końcowy, wybierz Zadania i Rekonfiguruj Klienta.

Wybierz Dodaj, zaznacz Monitorowanie Integralności i zapisz.

Po krótkiej chwili moduł zostanie zainstalowany na wybranym punkcie końcowym.

  Formularz kontaktowy

  Wybierz odpowiednią opcję aby przejść do formularza kontaktowego. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe!

  klient-indywidualnyklient-biznesowyreseller

  Dane kontaktowe
  stalynowy