Najbardziej zaawansowana aplikacja do ochrony cybernetycznej dla Androida - Bitdefender Mobile Security & Antivirus

Pobierz

Poradniki

Najlepsze praktyki w zakresie testów penetracyjnych

Piotr R

18 marca 2024

Grupy przestępcze z łatwością przechodzą tradycyjne bariery cyberochronne, powodując, że potrzebujemy coraz skuteczniejszych zabezpieczeń dla naszych firm i przedsiębiorstw. Czarne kapelusze są w ciągłym ruchu, sondują infrastrukturę IT w celu zidentyfikowania podatnych na ataki systemów – w tym niezałatanych punktów końcowych, błędnych konfiguracji sieci, niezabezpieczonych interfejsów API i dawno zapomnianych uprawnień do chmury. Nadążanie za zmianami w sieci i eliminowanie luk w zabezpieczeniach to niekończące się, ręczne przedsięwzięcie, które pochłania zasoby IT, czas i morale. Wynik: niepotrzebne ryzyko bezpieczeństwa. W końcu nie można zabezpieczyć czegoś, o czym się nie wie.

Informatyk przeprowadza testy penetracyjne

Testy penetracyjne okazały się realnym rozwiązaniem do wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa na skalę przedsiębiorstwa – wykorzystujące technologie automatycznego wykrywania i ręczne badania w celu wykorzenienia i usunięcia luk w zabezpieczeniach sieci i systemu. Jednak nie wszystkie rozwiązania do testów penetracyjnych są sobie równe. Organizacje muszą podchodzić do testów penetracyjnych ostrożnie i etycznie, korzystając z odpowiednich narzędzi, aby mieć pewność, że będą w stanie zidentyfikować i wyeliminować luki w zabezpieczeniach, zanim podmioty zagrażające będą miały szansę wykorzystać te luki. A w dzisiejszym stale zmieniającym się krajobrazie zagrożeń najważniejszy jest czas.

Co to są testy penetracyjne i jak działają?

Testy penetracyjne to usługa bezpieczeństwa, która wyszukuje luki w zabezpieczeniach systemów i aplikacji przedsiębiorstwa, które mogą zostać wykorzystane przez osobę atakującą, a następnie przedstawia zalecenia dotyczące poprawy stanu zabezpieczeń. W zależności od powierzchni ataku i potencjalnego profilu ryzyka Twojej organizacji, testy powinny być przeprowadzane regularnie w całym stosie IT. Obejmuje to aplikacje internetowe, sieci, usługi internetowe, bezprzewodowe punkty dostępu, aplikacje mobilne i urządzenia Internetu rzeczy (IoT), aby zapewnić kompleksową ochronę.

Testy penetracyjne występują w różnych wersjach — białej, szarej i czarnej skrzynce — a każda z nich jest przeznaczona do określonych kontroli bezpieczeństwa. Pomyśl o testowaniu białej skrzynki jako o daniu testerowi przepustki VIP do Twojego systemu. Testerzy widzą wszystko: kod źródłowy, plany, hasła. To głębokie nurkowanie pozwala im wykryć każdy możliwy słaby punkt i mieć pewność, że nic nie zostanie przeoczone.

Testowanie w szarej skrzynce jest jak rzucenie okiem przez testera na Twój system. Testerzy dostają pewne informacje, ale niepełny obraz, co pozwala im myśleć jak insider bez pełnego dostępu. W ten sposób mogą odkryć luki, które mogą nie być oczywiste. Testowanie czarnej skrzynki niesie ze sobą niespodzianki. Testerzy działają, zupełnie jak prawdziwy haker, rzucając wyzwanie Twoim obronom bez żadnej poufnej wiedzy o nim.

Następnie jest czerwony zespół, który podnosi poprzeczkę. To jak przeprowadzenie pełnego ćwiczenia bezpieczeństwa, którego celem są najcenniejsze zasoby za pomocą wyrafinowanych, realistycznych ataków. Takie podejście sprawdza nie tylko słabe punkty, ale także gotowość Twojego zespołu do radzenia sobie z realnymi zagrożeniami. Dzięki rygorystycznym zasadom zapewniającym bezpieczeństwo, zespół czerwonych graczy stawia Twoje bezpieczeństwo na krawędzi, dając jasny obraz tego, na czym stoisz.

W przypadku symulacji zespołu czerwonego można przeprowadzić różne scenariusze, w których zespoły ds. bezpieczeństwa znajdują się na różnych etapach zrozumienia parametrów testu. Zespoły mogą wiedzieć, że nadchodzi atak, ale nie wiedzą, w jaki sposób nastąpi początkowy dostęp lub pozostają w całkowitej ciemności i muszą założyć, że trwa prawdziwa próba włamania. Tak czy inaczej, ktoś wewnątrz organizacji jest na bieżąco i może złagodzić wszelkie nieporozumienia w trakcie testu.

Jak testy penetracyjne wpisują się w ogólną strategię cyberbezpieczeństwa?

Testy penetracyjne to kluczowy element ogólnej strategii cyberbezpieczeństwa organizacji, mający na celu identyfikację luk w zabezpieczeniach i ocenę skuteczności środków bezpieczeństwa. Na poziomie praktycznym testy penetracyjne pomagają zespołom ds. bezpieczeństwa nadążać za zmianami w aplikacjach, sieciach i systemach, dzięki czemu mogą eliminować wszelkie potencjalne luki w zabezpieczeniach lub luki, które się pojawią po jakimś czasie. Dzisiejsze zespoły ds. bezpieczeństwa muszą założyć, że rosnąca powierzchnia zagrożeń i złożoność chmury oznaczają, że będą miały miejsce naruszenia. Strategia, która nakłada ochronę na wyższy poziom niż wykrywanie, to najlepszy sposób na powstrzymanie większości ataków przy jednoczesnym łagodzeniu potencjalnych skutków.

Kiedy należy przeprowadzić testy penetracyjne?

Testy penetracyjne należy przeprowadzać przed wprowadzeniem nowych lub znaczących zmian w istniejących aktywach, przed audytem, w celu zapewnienia zgodności oraz w ramach regularnie zaplanowanej kontroli. Należy pamiętać, że aplikacje, sieci i systemy stale się zmieniają – podobnie jak krajobraz zagrożeń. To, co jest bezpieczne dzisiaj, może nie być bezpieczne jutro, dlatego ważne jest, aby organizacje przeprowadzały regularne testy penetracyjne w całym stosie IT.

Jaki jest najlepszy rodzaj testu penetracyjnego?

Testy białej skrzynki są często najlepszym wyborem do sprawdzenia bezpieczeństwa systemu, ponieważ analizują wszystko szczegółowo. To jakby dać testerom pełną mapę systemu, aby mogli sprawdzić każdy zakątek pod kątem problemów. Jest to szczególnie przydatne w przypadku testowania witryn internetowych, gdzie znajomość wszystkich różnych części i ról użytkowników pomaga testerom upewnić się, że nic nie zostanie pominięte. Dzięki testom białej skrzynki mogą wykryć problemy, które mogą umożliwić komuś uzyskanie nieautoryzowanego dostępu lub kontroli.

Z drugiej strony testy szarej i czarnej skrzynki nie dają pełnego obrazu. Próbują spojrzeć na sytuację z punktu widzenia osoby z zewnątrz, co pomaga zrozumieć, w jaki sposób atakujący może się włamać. Ponieważ jednak testerzy nie mają wszystkich informacji, mogą nie wyłapać wszystkiego. Metody te doskonale nadają się do symulowania ataków przeprowadzanych przez osobę, która nie zna Twojego systemu od podszewki, ale mogą przeoczyć problemy, które mogłaby wykryć osoba z większą wiedzą lub ze skradzionym dostępem.

Mówiąc najprościej, testowanie białej skrzynki pomaga upewnić się, że sprawdziliśmy wszystko i nie przeoczyliśmy żadnych potencjalnych problemów związanych z bezpieczeństwem. To rozwiązanie daje testerom wszystkie informacje potrzebne do wykonania dokładnej pracy.

Czy istnieją scenariusze, w których testy penetracyjne byłyby niewłaściwe?

Decyzja o tym, czy i kiedy przeprowadzić test penetracyjny, nie zawsze jest prosta. Najważniejszym czynnikiem jest wpływ na biznes. Ważne jest, aby wykorzenić luki i naprawić je w odpowiednim czasie, ale testowanie należy przeprowadzać w sposób nieinwazyjny i nieutrudniający organizacji prowadzenia normalnych działań. Unikaj godzin szczytu, środka premiery produktów, ogłoszeń o zarobkach i innych krytycznych wydarzeń. Ocena gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa wtedy, gdy ma to największe znaczenie, może wydawać się obiecującym pomysłem, ale zakłócanie operacji kosztem możliwości uzyskania przychodów organizacji nigdy nie jest dobrym pomysłem.

Ważne jest, aby przeprowadzać testy penetracyjne przede wszystkim w środowiskach programistycznych i testowych, aby uniknąć zakłócania działających systemów. Takie podejście gwarantuje, że codzienne operacje, użytkownicy, klienci i partnerzy pozostaną nienaruszone. Jednak systemy technologii operacyjnej (OT), w których środowiska programistyczne mogą nie istnieć, wymagają szczególnej uwagi. Testowanie tych systemów wymaga ostrożnego podejścia, aby zapobiec zakłóceniom ze względu na znaczący wpływ, jaki mogą powodować problemy. Zapewnienie należytych procesów, ustalenie jasnych zasad współpracy i uzyskanie upoważnienia od odpowiednich stron to istotne kroki w tym kontekście.

Kroki niezbędne do przeprowadzenia udanego testu penetracyjnego

Testów penetracyjnych nie można podjąć na szybko. Zadanie to wymaga skrupulatnego planowania i przygotowania, aby mieć pewność, że zostanie przeprowadzone sprawnie i przyniesie użyteczne rezultaty. Proces rozpoczyna się od określenia zakresu. Współpracuj z dostawcą usług testów penetracyjnych, aby w pełni zrozumieć sprawdzane systemy, sieci lub aplikacje oraz ich strukturę architektoniczną. Ten krok ma kluczowe znaczenie dla określenia odpowiednich metod testowania i ustalenia punktów odniesienia zapewniających sukces.

Następnie zdecyduj o rodzaju testu penetracyjnego – białej, szarej lub czarnej skrzynce – który najlepiej odpowiada Twoim celom, biorąc pod uwagę wnioski z fazy ustalania zakresu. Niezbędne jest zdefiniowanie zasad zaangażowania i ustalenie z góry jasnych parametrów testowania. W trakcie całego procesu testowania sprawdzaj wyniki, aby odróżnić prawdziwe luki w zabezpieczeniach od fałszywych alarmów, upewniając się, że ostateczna analiza jest dokładna i możliwa do podjęcia.

Zwieńczeniem tych wysiłków jest kompleksowy raport zawierający szczegółowe informacje na temat wszystkich zidentyfikowanych słabych punktów i zagrożeń, wraz z praktycznymi zaleceniami dotyczącymi środków zaradczych. Po wdrożeniu sugerowanych poprawek poproś dostawcę usług testów penetracyjnych o raport uzupełniający. Dokument ten powinien potwierdzać wysiłki zaradcze i opisywać poprawę stanu bezpieczeństwa po przeprowadzeniu działań naprawczych.

Testy penetracyjne – kluczowe wnioski

Testy penetracyjne to kluczowy element solidnej strategii cyberbezpieczeństwa, która uwzględnia dodatkową ochronę oprócz klasycznego wykrywania antywirusowego. Umożliwiają one także zespołom ds. cyberbezpieczeństwa identyfikowanie i eliminowanie luk w sieciach, aplikacjach oraz systemach, jednocześnie pozostając na bieżąco z aktywnymi zagrożeniami bezpieczeństwa. Organizacje powinny jednak podchodzić do testów penetracyjnych ostrożnie i etycznie, korzystając z odpowiednich narzędzi, aby jak najlepiej identyfikować oraz eliminować luki w zabezpieczeniach, zanim będzie za późno. Regularne testowanie wbudowane w procesy biznesowe, takie jak tworzenie aplikacji, udostępnianie zasobów w chmurze i audyt zgodności, mogą ograniczyć ryzyko bezpieczeństwa. Upewnij się tylko, że odpowiednio określiłeś zakres każdego testu, nakreśl parametry i zasady zaangażowania oraz unikaj zakłócania operacji biznesowych.

Pamiętaj także o tym, że podstawą każdego systemu powinien być skuteczny system antywirusowy, który nie tylko wykryje niebezpieczeństwa związane z pracą w sieci, lecz także zminimalizuje straty w przypadku skutecznego ataku. Dlatego, jeśli chcesz znacząco podnieść jakość cyberochrony w Twojej firmie, to sprawdź linię produktów Bitdefender GravityZone.


Autor


Piotr R

Account Manager, od ponad roku pracuję w branży IT i od ponad 5 lat jestem copywriterem. Do moich zadań należy nawiązywanie współpracy partnerskich, pisanie i redagowanie tekstów, kontakt z dziennikarzami, tworzenie notatek prasowych oraz zamieszczanie ich na stronach internetowych i w naszych mediach społecznościowych. Wcześniej byłem przez kilka lat związany z branżą OZE oraz z technologiami telemetrycznymi i elektronicznymi. Interesuję się językoznawstwem, literaturą, grą na gitarze oraz branżą gier.

Zobacz posty autora


Artykuły które mogą Ci się spodobać

    Formularz kontaktowy

    Wybierz odpowiednią opcję aby przejść do formularza kontaktowego. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe!

    klient-indywidualnyklient-biznesowyreseller

    Dane kontaktowe
    stalynowy