0

REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

1.       Usługa Newsletter świadczona jest przez firmę Marken Systemy Antywirusowe (Zwaną dalej MARKEN) na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi Newsletter należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.


2.       Dla korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.


3.       Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach i nowych produktach oprogramowania Bitdefender poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez MARKEN treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.


 4.        Usługa Newsletter świadczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych osób. Aby dokonać rejestracji należy:

 

4.1.    Złożyć zamówienie przez sklep www.emarken.pl lub www.bitdefender.emarken.pl oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera, lub


4.2.    Wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej: www.bitdefender.pl, na stronie sklepu www.emarken.pl , www.bitdefender.emarken.pl , www.bitdefender.marken.com.pl/ lub www.bitdefenderrabat.antivirus.com.pl/

 www.newsletter.bitdefender.pl/partnerzy


5.       W celu dokonania rejestracji należy wykonać następujące czynności:


5.1.    Wypełnić prawidłowo formularz:


5.1.1. W pole o nazwie e-mail należy wprowadzić adres e-mail, na który wysyłane mają być treści kolejnych edycji Newslettera. Wpisany adres e-mail musi należeć lub być w dyspozycji osoby rejestrującej się. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących rejestracji.


5.1.2.  Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz ze zgodą na przetwarzanie podanych danych do celów marketingowych przez MARKEN.


5.2.    Kliknąć na przycisk Zapisz (w przypadku rejestracji poprzez stronę www). Po tej czynności na adres e-mail, wprowadzonym w procesie rejestracyjnym, wysłana zostanie informacja zawierająca link, który po kliknięciu potwierdzi zapisanie się do usługi Newsletter oraz zakończy proces zapisu.


5.3.    Należy kliknąć link zawarty w wiadomości, aby potwierdzić dopisanie się do usługi Newsletter. Czynność ta potwierdza wolę dodania posiadacza rejestrowanego adresu e-mail do listy dystrybucyjnej usługi Newsletter. Od tej chwili, na zarejestrowane konto email nadsyłane będą przez MARKEN treści kolejnych edycji usługi Newsletter.


6.       MARKEN nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom czy podmiotom trzecim.


7.       Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Newsletter. Subskrypcję można anulować, klikając na link " Wypisz mnie z listy" znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych.


8.       Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej Newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.


9.       Klient subskrybując Newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez MARKEN za pośrednictwem Newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) na konto e-mail Użytkownika.


10.   Administratorem podanych przez Użytkownika danych osobowych jest Marken Systemy Antywirusowe Marek Markowski z siedzibą ul. Jana Hieronima Derdowskiego 7, 81-369 Gdynia.


11.   Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.


 12.   Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.


13.    Reklamacje dotyczące usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocje@bitdefender.pl  W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem.


14.   Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji. MARKEN zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu poinformujemy Użytkowników poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej.


15.   Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach. Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.


16.   Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem www.bitdefender.pl/regulamin-newsletter w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej usługi Newsletter następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach rejestracji treści zawartej umowy.

Copyright 2015 © marken.com.pl

Wymagania technicze: przeglądarka z obsługą html5, css3 z włączonym javascript.