Najbardziej zaawansowana aplikacja do ochrony cybernetycznej dla Androida - Bitdefender Mobile Security & Antivirus

Pobierz

Bezpieczeństwo w InternecieBlog

Obawy o bezpieczeństwo krytycznej infrastruktury w 2019 roku

Kuba / is8.pl

16 kwietnia 2019

Krytyczna infrastruktura: energetyka, wodociągi, ciepłownictwo, rolnictwo, telekomunikacja itp., stała się ostatnio atrakcyjnym celem dla cyberprzestępców.

Oczekuje się, że incydenty takie jak atak na Norsk Hydro będą zdarzały się coraz częściej – wynika z najnowszych badań trendów cyberbezpieczeństwa przeprowadzonych w branżach wykorzystujących przemysłowe systemy sterowania (ICS) i technologie operacyjne (OT). 

Incydent z norweskim Hydro jest tylko ostatnim z serii ataków wymierzonych, w kilku minionych latach, w krytyczną infrastrukturę globalną. Zdaniem zdecydowanej większości specjalistów bezpieczeństwa cybernetycznego liczba takich incydentów będzie prawdopodobnie rosła w roku 2019 i później.

Ankieta sponsorowana przez Tenable i przeprowadzona przez niezależny Ponemon Institute ujawnia, że większość organizacji z sektora OT doznała wielu cyberataków, powodujących naruszenia danych i znaczne zakłócenia w pracy zakładów. Wiele z nich informowało, że ataki były sponsorowane przez rządy obcych państw.

Jak pokazano poniżej, 90% uczestniczących w badaniu organizacji OT zgłosiło co najmniej jeden szkodliwy atak w ciągu ostatnich dwóch lat, przy czym 62% doświadczyło dwóch ataków lub więcej.

[Źródło: Ponemon Institute (dla Tenable)]

Do naruszenia bezpieczeństwo dochodziło na skutek:

 • oszustwa phishingowego, któremu uległ pracownik firmy (53% przypadków)
 • niewłaściwego wykorzystania udostępnionych danych przez strony trzecie (37% respondentów)
 • ataku ransomware (21% ankietowanych).

Szkody wynikające z tych ataków:

 • przestoje systemów OT (49% respondentów)
 • kradzież własności intelektualnej (41%),
 • utrata wydajności (40%),
 • straty finansowe (38%),
 • rotacja klientów (33%),
 • rotacja pracowników (19%),
 • spadek cen akcji (11%)

Pozytywnym aspektem jest fakt, że w obronę cybernetyczną coraz bardziej angażują się zarządy firm. 60% respondentów twierdzi, że dyrektorzy najwyższych szczebli podejmują ocenę ryzyka cybernetycznego w ramach zarządzania ryzykiem biznesowym organizacji. Jednak powód, dla którego tak się dzieje prowadzi do kolejnej negatywnej konkluzji: perspektywy bezpieczeństwa cybernetycznego nie są zbyt optymistyczne.

Organizacje sektora OT spodziewają się znaczących zagrożeń w 2019 r., a 65% ankietowanych wymienia nadużywanie poufnych danych firmy jako główne przyczyna, która doprowadzi do naruszeń bezpieczeństwa w tym roku.

– Nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę, że wiele organizacji sektora OT korzysta z usług stron trzecich, które pomagają w zarządzaniu i utrzymywaniu infrastrukturykomentuje Mariusz Politowicz, inżynier techniczny Bitdefender z firmy Marken Systemy Antywirusowe (https://bitdefender.pl).


Autor


Kuba / is8.pl

Zobacz posty autora


Artykuły które mogą Ci się spodobać

  Formularz kontaktowy

  Wybierz odpowiednią opcję aby przejść do formularza kontaktowego. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe!

  klient-indywidualnyklient-biznesowyreseller

  Dane kontaktowe
  stalynowy