OPTYMALIZATOR ROZRUCHU

Czym jest moduł Optymalizatora Rozruchu?

Moduł optymalizatora rozruchu służy do analizy programów i aplikacji, które są uruchamiane wraz ze startem systemu Windows. Jego zadaniem jest danie użytkownikowi możliwości wyłączenia lub opóźnienia uruchamiania zbędnych procesów, które mogą powodować wolniejsze wczytywanie się systemu operacyjnego.

W jakich wersjach występuje moduł Optymalizacji Rozruchu?

Moduł Optymalizacji Rozruchu występuje w wersji Total Security i Family Pack, tylko na systemie Windows.

Jak uruchomić moduł Optymalizacji Rozruchu?

Można to zrobić na dwa sposoby:

– Lokalnie

– Zdalnie

Lokalnie:

Aby uruchomić moduł Optymalizacji Rozruchu lokalnie należy:

1. Otworzyć okno programu Bitdefender.

2. Przejść do zakładki Narzędzia i wybr ZOPTYMALIZUJ ROZRUCH URZĄDZENIA

Po uruchomieniu modułu nastąpi analiza komputera pod kątem niepotrzebnych procesów startujących wraz z usługami systemowymi.

Po trwającej krótki czas analizie, zostaną wyszczególnione zainstalowane programy, posegregowane w kolejności największego spowalniania komputera. Oprócz nich moduł obliczy całkowity czas uruchamiania się systemu i jak bardzo aplikacje te go spowalniają.

Po kliknięciu na pożądaną aplikację, użytkownik otrzyma możliwość wyłączenia jej procesu z autostartu, opóźnienia jego uruchomienia lub ponownego, normalnego włączenia. Wykres kołowy pokazuje procentowy widok ustawienia dla danej aplikacji na tle społeczności korzystającej z oprogramowania Bitdefender.

Zdalnie:

Aby uruchomić zdalnie moduł Optymalizacji Rozruchu należy:

1. Zalogować się na swoje konto Central:

https://central.bitdefender.com

2. Następnie należy przejść do zakładki Moje Urządzenia.

3. Wybrać komputer z systemem Windows będący na liście.

4. Przejść do zakładki Optimizer.

5. Kliknąć przycisk WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW.

Po kliknięciu tego przycisku nastąpi analiza procesów uruchamianych przy starcie systemu, oraz wyświetlone zostaną aplikacje, wraz z czasem ich uruchamiania. Użytkownik może z tego miejsca zdalnie wybrać, czy proces danej aplikacji ma być uruchamiany przy starcie systemu, wyłączony lub odłożony w czasie.