Usługa instalacji zdalnej

  • Usługa instalacji zdalnej jest usługą jednorazową tj. każdy zakup usługi pozwala na przeprowadzenie jednej Instalacja, na jednym komputerze.
  • Prace wykonywane przez dział serwisu dotyczą tylko i wyłączenie oprogramowania Bitdefender
  • Połączenie zdalne odbywa się w godzinach wyznaczonych przez dział serwisu.

Umówienie terminu wykonania usługi

aby umówić termin wykonania usługi:

  • należy napisać na mail podany w wiadomości (tytuł wiadomości jak i wskazówki co do treści są podane w wiadomości),
  • technik skontaktuje się z proponowanym terminem (termin wyznaczony będzie najszybciej na następny dzień),
  • jeżeli termin nie będzie odpowiedni, należy poprosić o wyznaczenie kolejnego
Wyczyść