SZYFROWANIE PLIKÓW

Czym jest Szyfrowanie Plików?

Moduł Szyfrowania Plików pozwala użytkownikowi na zabezpieczenie plików i folderów przed dostępem do nich osób trzecich. Zapewnia on ochronę danych, dzięki czemu nie będą mogły one zostać przechwycone przez osoby nie znające hasła dostępu.

Na czym polega działanie modułu Szyfrowania Plików?

Szyfrowanie plików jest dedykowanym rozwiązaniem Bitdefendera, które polega na utworzeniu specjalnego Sejfu, w którym użytkownik może przechowywać pliki i foldery, które mają być niedostępne dla osób nie znających hasła. Mogą to być np. prywatne zdjęcia lub dane poufne. Fizycznie plik takiego sejfu będzie znajdował się na dysku z rozszerzeniem .bvd. W praktyce będzie on się znajdował w głównym katalogu (Ten Komputer – dla Windows 10), gdzie będzie widoczny jako partycja z przypisaną przez użytkownika literą dysku w trakcie jego tworzenia.

Jak utworzyć Sejf Bitdefendera?

Aby utworzyć Sejf należy w oknie programu przejść do zakładki Prywatność i wybrać Utwórz Sejf plików.

Jeśli użytkownik posiada już taki Sejf w postaci pliku .bvd, może go otworzyć wybierając opcję Importuj sejf.

Podczas tworzenia sejfu, użytkownik może dostosować kilka ustawień na podstawie własnych potrzeb:

1. Na początku należy wprowadzić nazwę dla swojego sejfu.
2. Drugą opcją jest wybór ścieżki do folderu, w którym stworzony sejf ma być przechowywany w postaci pliku .bvd.
3. Następnie należy wybrać z listy literę dysku (partycji) dla nowo utworzonego sejfu (od A do Z lub automatycznie).
4. Z kolei użytkownik może dostosować rozmiar powierzchni dyskowej, która ma zostać przypisana dla jego sejfu.
5. Na koniec trzeba dwukrotnie wpisać hasło do sejfu.

Ważne:
– Należy pamiętać, aby ustawić odpowiednio silne i trudne do złamania hasło.

– W przypadku utraty hasła nie ma możliwości odzyskania danych, które zostały umieszczone w sejfie!

6. Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych należy zaczekać aż sejf zostanie utworzony, a następnie pojawi się następujący komunikat potwierdzający:

Jak zarządzać swoim sejfem?

Utworzony sejf można zobaczyć w oknie programu po wybraniu pozycji Ustawienia w zakładce Prywatność.

W tym miejscu użytkownik może Otworzyć swój sejf lub Zablokować go w taki sposób, aby był niewidoczny dla innych użytkowników. Odblokowanie go będzie wymagało wprowadzenia ustawionego wcześniej hasła. Hasło można zmienić zaznaczając sejf, a następnie klikając na przycisk Ustawienia.

Ważne:
Aby zmienić hasło należy najpierw wprowadzić poprzednie!

Czy można przenosić swój sejf pomiędzy urządzeniami?

Tak, można swobodnie przenosić swój sejf. Po utworzeniu, zostaje on zapisany na dysku w postaci pliku .bvd. Można przenosić ten plik np. za pomocą zewnętrznej pamięci masowej na inne urządzenie z zainstalowanym Bitdefenderem, a następnie go importować w oknie programu. Należy jedynie pamiętać do niego hasło.