Dom i mała firma:
– Family Pack
– Total Security
– Internet Security
pomoc@bitdefender.pl

Zalecane ustawienia ochrony przed ransomware w Bitdefender GravityZone

Ten artykuł pokazuje w jaki sposób prawidłowo skonfigurować Bitdefender GravityZone, w celu zwiększenia skuteczności ochrony przeciwko atakom typu ransomware.

Mając otwartą konsolę Bitdefender GravityZone należy przejść do zakładki Polityki, a następnie wybierać z listy politykę, która została przypisana do komputerów:

Po jej otwarciu, przechodzimy do sekcji Antymalware, a następnie wybieramy pozycję Dostępowe:

Wybieramy poziom skanowania zaznaczając pozycję Użytkownika, a następnie klikamy na napis Ustawienia, aby dostosować je w taki sposób, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu:

Zatwierdzamy wybór przyciskiem  Zapisz.

Następnym krokiem zalecanej konfiguracji jest odpowiednie ustawienie modułu Zaawansowanej Kontroli Zagrożeń.

W Zaawansowanej Kontroli Zagrożeń należy ustawić poziom na Agresywny tak jak na powyższym zrzucie ekranu (jeżeli Bitdefender na punktach końcowych zacznie monitować o dużej ilości fałszywych alarmów, należy przestawić tą opcję na Normalny). Następnym krokiem jest zaznaczenie pola wyboru przy module Szczepionka Ransomware. Po dokonanych zmianach zapisujemy ustawienia u dołu ekranu przyciskiem Zapisz.

W kolejnym kroku, ponownie przechodzimy do polityki, którą na początku edytowaliśmy, a następnie wybieramy do sekcję Kontrola Zawartości.

W tym miejscu zaznaczamy pola wyboru przy opcjach związanych z pocztą, oraz skanowaniem ruchu http w taki sposób, w jaki zrobiono to na poniższym na zrzucie ekranu:

Na zakończenie należy zapisać dokonane modyfikacje ustawień polityki klikając na dole przycisk Zapisz.