Najbardziej zaawansowana aplikacja do ochrony cybernetycznej dla Androida - Bitdefender Mobile Security & Antivirus

Pobierz

ZARZĄDZANIE AKTUALIZACJAMI

Czym jest zarządzanie aktualizacjami?

Zarządzanie aktualizacjami jest dodatkowo płatnym modułem dającym użytkownikowi możliwość zdalnego wymuszenia automatycznej lub ręcznej aktualizacji oprogramowania firm trzecich, bezpośrednio z konsoli zarządzającej GravityZone.

Jest to dodatkowy klucz licencyjny, który należy wprowadzić do konsoli w polu Dodatkowy klucz.

Oprogramowanie, których firm można aktualizować za pomocą tego modułu?

Lista wspieranych dostawców znajduje się na poniższej stronie. Jest ona na bieżąco aktualizowana przez producenta Bitdefender.

https://www.bitdefender.com/support/bitdefender-patch-management-supported-vendors-and-products-2060.html

Jak zainstalować moduł Zarządzania Aktualizacjami?

Moduł Zarządzania Aktualizacjami dla konsoli w chmurze, po wprowadzeniu klucza w zakładce Moja firma wybiera się do instalacji na punktach końcowych w trakcie tworzenia pakietu instalacyjnego. Należy go zainstalować wraz z pozostałymi modułami na wszystkich punktach końcowych, które mają mieć możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania firm trzecich.

https://bitdefender.pl/jak-utworzyc-pakiet-instalacyjny-i-zainstalowac-best/

Do prawidłowego działania należy na punkcie końcowym zainstalować rolę Relay wraz z Serwerem pomocniczym zarządzania aktualizacjami. Podczas tworzenia pakietu instalacyjnego, należy zaznaczyć rolę Relay, a pod nią pojawi się wspomniana rola serwera pomocniczego, którą również trzeba zaznaczyć.

Uwaga:

Serwer pomocniczy zarządzania aktualizacjami wymaga aż 120 GB dodatkowego wolnego miejsca na dysku twardym.

Jak zdalnie instalować aktualizacje oprogramowania firm trzecich?

Robi się to bezpośrednio z konsoli. To zadanie można wykonać na dwa sposoby:

Ręcznie:

Z panelu głównego konsoli GravityZone, z zakładki Inwentarz Aktualizacji, w której znajduje się obszerna lista gotowych do wybrania przez użytkownika łatek do zdalnej instalacji. Są one posegregowane na dostawców oprogramowania, a także ich wspieranych produktów.

Z tego miejsca można dodać łatki do zignorowanych w przypadku, gdy użytkownik jest pewien, że nie chce ich zainstalować. Można również wymusić zdalną instalację, odinstalować łatkę wcześniej wgraną za pomocą tego modułu, oraz sprawdzić status aktualizacji.

Automatycznie:

Aby ustawić automatycznie wymuszenie zdalnej aktualizacji oprogramowania firm trzecich należy w konsoli GravityZone przejść do polityki przypisanej do komputerów, a następnie do zakładki Zarządzanie Aktualizacjami.

W górnej części, w tabeli należy wybrać, które urządzenie z rolą Relay i Serwera pomocniczego Zarządzania Aktualizacjami. Kolejność od góry wskazuje na priorytet, który serwer ma być używany w pierwszej kolejności.

Niżej użytkownik może ustanowić harmonogram, kiedy aktualizacje mają być instalowane zdalnie, oraz od jakiego dostawcy i jakie konkretnie oprogramowanie ma zostać zaktualizowane.

    Formularz kontaktowy

    Wybierz odpowiednią opcję aby przejść do formularza kontaktowego. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe!

    klient-indywidualnyklient-biznesowyreseller

    Dane kontaktowe
    stalynowy