Zmiany w Endpoint Security for mac na macOS Catalina (10.15)

Ostatnie wydanie macOS Catalina (10.15) na systemy operacyjne Apple dla desktopów i laptopów przynosi kilka zmian, które mają wpływ na zachowanie Endpoint Security for Mac. W tym artykule opisano różnice, które użytkownicy systemu macOS zauważą w przypadku agenta bezpieczeństwa Bitdefender.

Ważne:
Oficjalne wsparcie dla macOS Catalina (10.15) jest dostępne dla Endpoint Security for Mac od wersji 4.7.39.200039. Istniejące wersje instalacji 4.6.x Endpoint Security for Mac zostaną automatycznie zaktualizowane do wersji 4.7.39.200039 tylko po zaktualizowaniu do macOS Catalina (10.15).

Instalacja produktu

macOS Catalina (10.15) wymaga wyraźnego zatwierdzenia od użytkowników do uruchomienia Instalatora dla Endpoint Security for Mac, gdy pliki „EndpointSecurityforMac.pkg” i „installer.xml” są na Pulpicie lub w folderze Dokumenty.

Użytkownicy otrzymają monit w następującym oknie: „Instalator” chce uzyskać dostęp do plików w folderze Pulpit. Aby kontynuować instalację Endpoint Security for Mac należy kliknąć OK. Jeśli zostanie kliknięte Nie zezwalaj, instalacja nie powiedzie się.

Powiadomienia pop-ups

Użytkownicy macOS Catalina (10.15) otrzymają powiadomienie Endpoint Security for Mac tylko jeśli na to zezwolą. Po instalacji agenta bezpieczeństwa system prosi użytkowników aby zezwolić na powiadomienia z aplikacji EndpointSecurityforMac. Brak zezwolenia nie będzie miał wpływu na normalne działanie produktu. Użytkownicy mogą skonfigurować te powiadomienia w Ustawieniach Systemu.

Pełne Szyfrowanie Dysku

W macOS Catalina (10.15) Endpoint Security for Mac wymaga zgody użytkownika dp korzystania z FileVault. Po wprowadzeniu swoich poświadczeń, użytkownicy muszą kliknąć OK w nowym oknie, aby rozpocząć szyfrowanie. Jeśli wybiorą Nie Zezwalaj, Endpoint Security for Mac ponownie monituje użytkowników, po kilku minutach, o podanie poświadczeń.

Po szczegóły zajrzyj do tego artykułu.

Źródło: https://www.bitdefender.com/support/changes-to-endpoint-security-for-mac-in-macos-catalina-(10-15)-2469.html