Najbardziej zaawansowana aplikacja do ochrony cybernetycznej dla Androida - Bitdefender Mobile Security & Antivirus

Pobierz

AktualnościBlog

Dzień „Stop cyberprzemocy” – Wpływ cyberprzemocy na zdrowie i stan dzieci

Maciej Markowski

10 lipca 2019

Od mediów społecznościowych do gier online. We współczesnych czasach dzieci mają więcej okazji na interakcję w świecie wirtualnym. Niestety nie wszystkie kontakty internetowe mają pozytywny charakter — niekiedy konflikty eskalują i przybierają formę cybernękania.

Wyniki badania Bitdefender („Nastolatki i zagrożenia w sieci”, Grudzień 2017) wskazują, iż 3 na 10 amerykańskich nastolatków twierdzi, że doświadczało nękania lub ataku w sieci co najmniej raz, a połowa ma znajomych i przyjaciół, którzy byli ofiarami nękania. Nastolatki w wieku 13–16 lat największy problem mają z cybernękaniem.

Wedle wyników ankiety prowadzonej wśród amerykańskich uczniów, złośliwe komentarze były najpoważniejszą formą cybernękania i stanowiły 22,5% wszystkich przypadków; dalej plasowały się internetowe plotki (20,1%) oraz uwagi o zabarwieniu seksualnym (12,1%).

Inne przejawy nękania obejmują groźby, pejoratywne epitety i język agresji, publikowanie postów lub przesyłanie zdjęć ofiary, hakowanie profili.

Wpływ na ofiary

Nękanie w cyberprzestrzeni jest bardziej uporczywe niż w realnym świecie. Ofiara może mieć poczucie, że to stan trwały, bo nawet dzieci wiedzą, że co raz trafi do Internetu pozostaje tam na zawsze. Po drugie, treści udostępnione w Internecie rozprzestrzeniają się w nieznanych kierunkach, a ofiara może niekiedy mieć poczucie, że cały świat wie, co się dzieje.

Psychologowie twierdzą, że reakcja każdej osoby na fakt cybernękania jest inna, ale badania wskazały na ogólne tendencje: strach, niepokój, niska samoocena i depresja.

Wyniki ogólnokrajowej ankiety przeprowadzonej wśród 5400 amerykańskich nastolatków to obraz sytuacji alarmowej — zatrważające 64% ofiar cybernękania twierdzi, że „miało to rzeczywisty wpływ na ich naukę i poczucie bezpieczeństwa w szkole”.

Podatność i samotność. Cybernękanie może rozwijać w dzieciach poczucie ostracyzmu i izolacji oraz braku miejsca, w którym czują się bezpiecznie. Przyjaciele i rodzina mogą być źródłem pocieszenia i wsparcia, ale jeżeli dziecko wybierze zamknięcie się w sobie, pozostaje na polu walki osamotnione.

Problemy zdrowotne. Ofiary cybernękania doświadczają bólów brzucha, głowy, pogorszenia apetytu, problemów ze snem i innych fizycznych dolegliwości.

Depresja. U niektórych dzieci w reakcji na uporczywe cybernękanie rozwija się depresja i pojawiają się myśli samobójcze.

Wpływ na nękających

Cybernękanie ma także poważny wpływ na nękających. Rodzice muszą wiedzieć, że ich dziecko może nękać innych — jeżeli do tego dochodzi, muszą określić przyczynę i zapewnić pomoc oraz wsparcie. Bez pomocy osoby nękające są podatne na osiąganie słabych wyników w nauce, prezentowanie zachowań antyspołecznych i nadużywanie różnych substancji. Mają mniejsze szanse na znalezienie zatrudnienia po wejściu w dorosłość.

Badania przeprowadzone przez grupę naukowców z Norwegii wykazały, że wszystkie grupy zaangażowane w nękanie w okresie dorastania — zarówno osoby nękające, jak i ich ofiary — w swoim dalszym życiu doświadczają problemów ze zdrowiem psychicznym. Po wejściu w dorosłość ofiary wykazywały oznaki depresji, a dla obu grup wzrastało ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych.

Najważniejszą kwestią jest to, aby szkoły, rodziny i społeczności wspólnie pracowały nad zrozumieniem procederu cybernękania i powstrzymywaniem go. W sieci działają liczne stowarzyszenia, które mogą służyć pomocą oraz dostępnych jest wiele zasobów i narzędzi technicznych, których można także użyć do ograniczenia i — patrząc z nadzieją — wyrugowania procederu cybernękania. Można przykładowo wykorzystać  oprogramowanie do prowadzenia kontroli rodzicielskiej ostrzegające rodziców, kiedy dzieci doświadczają potencjalnego cybernękania w czasie swoich kontaktów internetowych, dzięki czemu opiekunowie mogą interweniować.


Autor


Maciej Markowski

Zobacz posty autora


Artykuły które mogą Ci się spodobać

    Formularz kontaktowy

    Wybierz odpowiednią opcję aby przejść do formularza kontaktowego. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe!

    klient-indywidualnyklient-biznesowyreseller

    Dane kontaktowe
    stalynowy