Informacje prawne

Regulaminy i informacje prawne

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@marken.com.pl