Najbardziej zaawansowana aplikacja do ochrony cybernetycznej dla Androida - Bitdefender Mobile Security & Antivirus

Pobierz

Jak wygenerować raport z Serwera Bezpieczeństwa? 

Z tego artykułu dowiesz się jak wygenerować raport z Serwera Bezpieczeństwa.

Uwaga: Artykuł dotyczy Security Server Multi-Platform i Security Server for VMware NSX and vShield.

1. Połącz się z Serwerem Bezpieczeństwa przez SSH. Możesz wykorzystać do tego celu program PuTTy.

2. Zaloguj się jako Root i podaj poświadczenia.

3. Wykonaj jedną z poniższych komend:

 • Dla Security Server Multi-Platform: # /opt/BitDefender/bin/bdsysinfo-sve
 • Dla Security Server for NSX and vShield: # /opt/BitDefender/bin/bdsysinfo-sve

Archiwum .tar.gz zostanie zapisane w lokalizacji /root.

Nazwa pliku będzie w formacie bdsysinfo-xxxxx.tar.gz, gdzie xxxx będzie losowym ciągiem znaków.

W logach znajdują się następujące dane:

Pliki:

/opt/BitDefender/var/log
/opt/BitDefender/etc
/opt/BitDefender/var/epag
/etc
/var/log
/var/crash

Wyniki komend:

uname -a
dmesg
ps auwx
df -hT
slabtop –once
cat /proc/mounts
dpkg -l
ls -lR /opt/BitDefender
lsmod
sysctl -a
env
netstat -anpe
getent passwd
getent group
lsof -n

4. Korzystając z WinSCP przenieś pliki na komputer.

5. Wyślij raport w zgłoszeniu do pomocy technicznej.

  Formularz kontaktowy

  Wybierz odpowiednią opcję aby przejść do formularza kontaktowego. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe!

  klient-indywidualnyklient-biznesowyreseller

  Dane kontaktowe
  stalynowy