Dom i mała firma:
– Family Pack
– Total Security
– Internet Security
pomoc@bitdefender.pl

Bitdefender Endpoint Security Tools Version 6.2.30.982 Release Notes

Data wydania: Szybki Pierścień: 15.01.2018 Wolny Pierścień: Ta wersja dotyczy systemów operacyjnych Windows

Nowe opcje i ulepszenia

    Lokalni użytkownicy mogą zatrzymać skanowanie urządzeń zewnętrznych, które uruchomiło się automatycznie, nawet jeśli opcja Pop-upy alertu wyświetlania jest wyłączona.
    Wprowadzono różne ulepszenia w całym produkcie w celu lepszego wykrywania i szybszego dostępu do udziałów sieciowych.
    Lokalni użytkownicy nie mogą już przywracać plików do ścieżek chronionych przez Kontrolę konta użytkownika systemu Windows.

Rozwiązane problemy

    W niektórych sytuacjach użytkownicy mogli odczuwać spowolnienie w przypadku aplikacji uruchamianych z udziałów sieciowych Samby. Problem został już rozwiązany.
    Naprawiono błąd, przez który moduł Firewall nie uruchamiał się po aktualizacji z bardzo starych wersji.
    Naprawiono problem z komunikacją, który wystąpił w systemie Windows Server 2003 po aktualizacji do nowej wersji serwera aktualizacji.
    Naprawiono błąd, przez który punkty końcowe systemu Windows XP z Active Directory pojawiały się w grupach niestandardowych w Centrum sterowania GravityZone.
    Naprawiono problem ze skanowaniem podczas uzyskiwania dostępu, blokując wykonanie potencjalnie niechcianych aplikacji (PUA), mimo że opcja skanowania w poszukiwaniu PUA została wyłączona.
    Naprawiono problem z modułem szyfrującym, który nie był instalowany w określonych systemach Windows 8.1 Pro, w tym w Workstation i Media Center.

Ważne: w trakcie tej aktualizacji usługa Microsoft Exchange Transport zostanie zatrzymana.