Dom i mała firma:
– Family Pack
– Total Security
– Internet Security
pomoc@bitdefender.pl
tel. +48 58 667 49 49 wew. 119

Bitdefender Endpoint Security Tools Version 6.6.8.112 Informacje o wydaniu (Windows)

Data wydania:

Pierścień Fast: 11.02.2019

Pierścień Slow: –

Ważne:

Ta wersja jest przeznaczona dla systemu Windows 7 / Windows Server 2008 R2 lub nowszych.

Podczas tej aktualizacji usługa Microsoft Exchange Transport zostanie zatrzymana.

Nowe funkcje i ulepszenia

Poprawiono mechanizm wysyłania kluczy odzyskiwania szyfrowania, aby zapewnić ich dostępność w konsoli GravityZone.

Po usunięciu BEST za pomocą narzędzia Uninstall, zaszyfrowane partycje, inne niż bootowane, zarządzane przez moduł szyfrowania, są teraz automatycznie odblokowywane.

Status funkcji Hyper Detect jest teraz widoczny w sekcji Moduły interfejsu użytkownika.

Administratorzy GravityZone mogą teraz blokować Udostępnianie połączenia internetowego systemu Windows (ICS)

na punktach końcowych z systemem Windows 8 lub nowszym.

Po tej aktualizacji istniejące instalacje na Pierścieniu Slow będą stopniowo migrowane do nowej technologii kontroli zawartości (początkowo wprowadzonej w wersji 6.6.5.82).

Rozwiązane problemy

W niektórych przypadkach wdrożenie Bitdefender Endpoint Security Tools, za pośrednictwem Relay, nie powiodło się z kodem błędu 15.

Po włączeniu modułu Advanced Threat Control Acronis Back-up nie mógł tworzyć snapshotów.

Moduł Zaawansowanej Kontroli Zagrożeń współpracował z rozwiązaniem Arcserve Back-up, powodując BSOD na Windows 10.

W konkretnym scenariuszu moduł zaawansowanej kontroli zagrożeń spowodował, że usługa bezpieczeństwa Endpoint przestała działać.

Moduł Zapory Sieciowej zablokował aplikację DrayTek, gdy profil Aktywny został ustawiony na „Pozwól systemowi Windows decydować”.

Czasami po migracji do nowej technologii kontroli zawartości czujnik EDR był aktywny tylko podczas ręcznego ponownego stosowania zasad.

Wyniki wyszukiwania GravityZone zdarzeń, zgłaszanych przez czujnik EDR, wyświetlały domenę zamiast nazw punktów końcowych.

Czasami, gdy żadne połączenie nie zostało skonfigurowane bezpośrednio lub przez proxy w polityce, BEST nie mógł połączyć się z Usługami w chmurze.

Korzystanie z wielu wykluczeń w module Power User nie działa prawidłowo.

W systemie Windows 2008 R2 Standard, BEST wygenerował duże ilości plików dziennika.

W niektórych sytuacjach BEST uniemożliwił tworzenie snapshotów z opcją systemu plików Quiesce VMware.

Gdy strona przeglądarki została zablokowana, wiadomość wyświetlana w języku francuskim została przetłumaczona w sposób niepełny.

Zmieniono opis niektórych plików produktów.

Naprawiono lukę w usuwaniu plików w systemie Windows Server 2016.

Inne drobne poprawki, oraz poprawki błędów.

Źródło: https://www.bitdefender.com/support/bitdefender-endpoint-security-tools-version-6-6-8-112-release-notes-(windows)-2342.html