Dom i mała firma:
– Family Pack
– Total Security
– Internet Security
pomoc@bitdefender.pl

Bitdefender Endpoint Security Tools wersja 6.2.21.21 Informacje o wydaniu (Linux)

Data wydania:
Pierścień Fast: 22.04.2019
Pierścień Slow: 22.04.2019

Ważne:

  • Jest to wersja dla systemów operacyjnych Linux.
  • Wersja ta na Pierścieniu Slow zawiera wszystkie ulepszenia, oraz poprawki dostarczone z Bitdefender Endpoint Security Tools w wersji 6.2.21.18, które zostały wydane w Pierścieniu Fast.

Nowe funkcje i ulepszenia

  • Nowa funkcja blokowania EDR pozwala administratorom automatycznie zapobiegać uruchamianiu podejrzanych plików bazując na metodzie hash.
  • Zdalne wdrażanie działa teraz również przy użyciu użytkownika sudo z pełnymi uprawnieniami.

Rozwiązane problemy

  • W niektórych sytuacjach produkt nie zgłosił FQDN dla zdarzeń EDR.
  • Status zadania Rekonfiguracja klienta nie został zaktualizowany w konsoli GravityZone po zakończeniu na punkcie końcowym (pozostał w toku).
  • Podczas skanowania na żądanie w niektórych systemach Ubuntu 18.04 wystąpiło duże zużycie pamięci.
  • Błędy łączności Bitdefender Redline nie są już rejestrowane w syslog.
  •  W niektórych sytuacjach punkt końcowy uległ awarii podczas rozruchu po zainstalowaniu agenta za pośrednictwem DazukoFS.

Źródło: https://www.bitdefender.com/support/bitdefender-endpoint-security-tools-version-6-2-21-21-release-notes-(linux)-2386.html