Dom i mała firma:
– Family Pack
– Total Security
– Internet Security
pomoc@bitdefender.pl

Tworzenie dziennika Bitdefender Linux Support Tool

Począwszy od wersji 6.1.5.527 BEST for Linux zawiera narzędzie wsparcia.

Bitdefender Gravityzone zapewnia pełny wgląd w bezpieczeństwo organizacji pod kątem antywirusowym i kontrolę nad usługami bezpieczeństwa, które chronią maszyny fizyczne i wirtualne, serwery oraz urządzenia mobilne. Wszystkie rozwiązania biznesowe Bitdefender Gravityzone są zarządzane przez pojedynczą konsolę zarządzania, która dostarcza kontrolę, raporty, i system powiadomień dla rożnych ról w organizacji.

 

Ten artykuł pomoże ci dostarczyć pracownikom wsparcia Bitdefender Gravityzone, najwaźniejsze informacje dotyczące rozwiązywania problemów w przypadku kiedy Bitdefender Endpoint Security Tools (BEST) dla systemu Linux nie działa poprawnie w danym środowisku.

 

Narzędzie Support Tool jest równieź dołączone do archiwum instalacyjnego, co pozwala systemowi zbieranie dzienników systemu i instalacji jeśli instalacja się nie powiedzie.

 

Tworzenie dziennika narzędziem Bitdefender Linux Support tool

 

Aby włączyć i zebrać dzienniki, uruchom następujące polecenia:

    1. Włącz pobieranie dzienników:
/opt/BitDefender/bin/bdconfigure enablelogs 
    1. Zbierz dzienniki:
/opt/BitDefender/bin/bdconfigure deliverall
    1.  archiwum o nazwie 
bitdefender_machineName_timeStamp.tar.gz
     znajduje się w katalogu /tmp Archiwum zawiera logi modułów produktu i modułu komunikacyjnego. 
  1. Wpisz swój wybór kiedy wyświetli się opcja wyłączenia dzienników lub ich deaktywacji, oraz restartu usług.

Ewentualnie możesz zbierać dzienniki z opcjami domyślnymi (dezaktywuj dzienniki, uruchom ponownie usługi, usuń pliki dzienników). 

W tym celu uruchom następujące polecenie:

/opt/BitDefender/bin/bdconfigure deliverall -default

 

Możesz też wyłączyć logi samodzielnie wpisując komendy:

/opt/BitDefender/bin/bdconfigure disablelogs

 

Aby dostać pomoc z tworzeniem dziennika

 

jeśli potrzebujesz pomocy przy tworzeniu dziennika, wpisz komedy:

/opt/BitDefender/bin/bdconfigure –help

 

Źródło: https://www.bitdefender.com/support/generating-best-linux-support-tool-log-1574.html