Dom i mała firma:
– Family Pack
– Total Security
– Internet Security
pomoc@bitdefender.pl

„Błąd instalatora sieci!” W Bitdefender Endpoint Security Tools dla Windows

Kontekst

Aby zainstalować agenta bezpieczeństwa, musisz utworzyć pakiet instalacyjny na stronie Sieć > Pakiety w Centrum sterowania, a następnie pobrać go i uruchomić ręcznie lub zdalnie na docelowym punkcie końcowym. Możesz wybrać jeden z dwóch typów plików instalacyjnych, pełny plik instalacyjny zestawu lub Windows Downloader. Po wybraniu narzędzia Windows Downloader pobierasz pełny zestaw instalacyjny z serwerów chmurowych Bitdefender.

Problem

Podczas uruchamiania pliku instalacyjnego, może pojawić się błąd Instalatora Sieci.

Rozwiązanie

Poniższa tabela przedstawia najczęstsze problemy, w których pojawia się błąd Instalatora Sieciowego, oraz odpowiadające mu rozwiązania. Tabela zawiera minimalne instrukcje dotyczące zmiany nazwy, tworzenia, pobierania i uruchamiania pakietów instalacyjnych lub uruchamiania zadania instalacyjnego. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Instalowanie programów Security Agent w Przewodniku instalacji GravityZone.

Problem

Oryginalna nazwa pliku instalacyjnego została zmieniona.

Plik instalacyjny został ucięty po tym jak został pobrany przez Microsoft Edge lub Internet Explorer.

Pakiet utworzony w Control Center został skasowany lub firma powiązana z nim zosrała usunięta. Ten problem dotyczy wyłącznie rozwiązań Bitdefender Cloud.

Wdrożyciel nie jest już dostępny, jest nieosiągalny, został wycofany z użytku lub zmieniono jego adres IP. Problem ten dotyczy wyłącznie wdrożeń agenta w sposób zdalny.

Plik instalacyjny został pobrany zanim pakiet instalacyjny został utworzony. Ten problem dotyczy wyłącznie rozwiązań Bitdefender Cloud.

Rozwiązanie

Upewnij się, że nazwa pliku instalacyjnego w żaden sposób nie uległa zmianie.

Aby pobrać plik instalacyjny, użyj innej wybranej przeglądarki, takiej jak Google Chrome i Mozilla Firefox.

Plik instalacyjny jest powiązany z pakietem, oraz firmą w Control Center. Możesz pobrać plik instalacyjny z istniejącego lub z nowo utworzonego pakietu.

Aby rozwiązać ten problem komunikacyjny, utwórz pakiet instalacyjny, a następnie uruchom zadanie instalacji zdalnie.

Utwórz pakiet instalacyjny przed pobraniem pliku instalacyjnego.

Źródło: https://www.bitdefender.com/support/web-installer-error-in-bitdefender-endpoint-security-tools-for-windows-2293.html